REGULAMIN LIGI.

 

 1.     Organizatorem rozgrywek 'Zimowa Liga Squasha 2021/2022' jest: Silesia Club S.C.
 2.     Rozgrywki ligowe odbywają się w klubie Silesia Club S.C. ul. Dzierżonia 19, Bytom
 3.     Rozgrywki ligowe rozgrywane są od 16.10.2021 do 30.04.2022
 4.     Do rozgrywek dołączyć można w każdej chwili, zgłaszając udział pod numerem: 691 493 100 (recepcja klubu)
 1.     Uczestnikami ligi może być każdy zawodnik squasha bez względu na poziom zaawansowania gry
 2.     Rozgrywki ligowe podzielone są na 6 kolejek
 3.   Podsumowanie sezonu odbędzie się podczas turnieju Master’s po zakończeniu rozgrywek
 4.     Podział graczy ligowych na grupy odbywa się na podstawie wyników ligi 2020/2021 oraz rankingu PZSQ. Nowi zawodnicy zostaną dopisani do grup uwzględniając poziom sportowy prezentowany przez danego zawodnika.
 1.   Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy 6 osobowe
 2.   Po zakończeniu każdej kolejki: 

       - 2 najlepszych zawodników z największą ilością pkt w danej grupie, awansuje do grupy wyższej (n/d grupy A) 

       - 2 zawodników z najmniejszą ilością punktów w danej grupie, spada do grupy niższej (n/d ostatniej grupy)

 1.   Mecze odbywają się zgodnie z zasadą best of 5 (do 3 wygranych setów), mecz i rewanż

         - Sety rozgrywa się do 11 punktów bez strat. Przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.

 1.   Gracze sędziują samodzielnie lub powołują sędziego którego obaj akceptują.
 2.   Mecze ligowe odbywają się piłką marki HEAD z dwoma kropkami
 3.   Na mecze ligowe Zawodnicy umawiają się osobiście lub za pośrednictwem recepcji Klubu.
 4.   Wpisowe do ligi wynosi: 50 zł
 5.   Punktacja meczów ligowych przedstawia się następująco:

   - Udział w meczu – 10 punktów
   - Zwycięstwo w meczu – 10 punktów
   - Zwycięski set – 2 punkty
   - Walkower dla zwycięzcy – 26 punktów
   - Walkower dla przegranego – 0 punktów

 1. Punktacja dodatkowa, przyznawana na zakończenie każdej kolejki, na podstawie uczestnictwa w danej grupie :

   - Grupa A – 300 pkt
   - Grupa B – 225 pkt
   - Grupa C – 150 pkt
   - Grupa D – 75 pkt

 1. Zwycięzcą rozgrywek zostaje osoba, która na przestrzeni całych rozgrywek ligowych zdobędzie największą ilość punktów (suma punktów zdobytych w meczach bezpośrednich w danej kolejce + punkty dodatkowe za wywalczoną pozycję w danej kolejce)
 2. Dla uatrakcyjnienia rozgrywek, Organizator stworzy dodatkową klasyfikację: SREBRNĄ

   - Zawodnicy, którzy zostaną w pierwszej kolejce przypisanie do grupy B i C zostaną na stałe przypisani do klasyfikacji srebrnej. 
   - Zawodnicy przypisani do klasyfikacji srebrnej będą zbierać równocześnie punkty do klasyfikacji generalnej i klasyfikacji dodatkowej.
   - Przypisanie do klasyfikacji dodatkowej obowiązuje przez cały sezon i nie ulega zmianom.
   - Zwycięzcą klasyfikacji dodatkowej zostanie zawodnik, który zdobędzie w danej klasyfikacji największą ilość punktów na przestrzeni całego sezonu.

 1.   W odniesieniu do zawodników oddających mecze walkowerem przyjmuje się dodatkowe zasady:
 •       -  Jeśli zawodnik wycofa się z rozgrywek, wszystkim rywalom z grupy w której dany zawodnik w danej kolejce miał rozegrać mecze, przyznawane są walkowery. 
 •        - Walkowery przyznawane są również w przypadku jeśli mecz w danej kolejce został już rozegrany
 1.   Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeśli zawodnik z przyczyn losowych nie może rozegrać wszystkich meczy w danej kolejce , lecz deklaruje dalszy udział w rozgrywkach (wyjątkiem jest sytuacja gdy zawodnik rozegrał w danej kolejce mniej niż 50 % meczy)
 2.   Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu i przepisów gry, Organizator ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji Zawodnika.
 3.   Udział w lidze jest równoważny z akceptacją Regulaminu ligi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z ligą. W trakcie ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia, które mogą być publikowane na stronie internetowej Silesia Club oraz na portalach społecznościowych na kontach Silesia Club. Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację
 4.   Podczas turnieju Master’s wręczone zostaną nagrody wg poniższej specyfikacji:

KLASYFIKACJA GENERALNA

 • 1 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 500 zł brutto (gotówka) 
 • 2 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 400 zł brutto (gotówka)
 • 3 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 300 zł brutto (gotówka)
 • 4 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 200 zł brutto 
 • 5 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 100 zł brutto

KLASYFIKACJA SREBRNA

 • 1 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 300 zł brutto 
 • 2 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 200 zł  brutto 
 • 3 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 100 zł brutto 

NAGRODY DODATKOWE

 • - Na zakończenie rozgrywek, wśród aktywnie uczestniczących zawodników rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki
 • - Przewidujemy nagrodę specjalną dla najlepszej z Pań grających w rozgrywkach ligowych 
 • - Na zakończenie rozgrywek, w drodze głosowania samych zawodników wyłoniony zostanie laureat nagrody Fair Play
 1. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed i w trakcie sezonu ligowego.

Regulamin przygotowany 10.2021