SLS Summer Squash Challenge

Uproszczony regulamin – lato 2022

Gracze przydzielani są do grup wg stopnia zaawansowania, tak aby rywalizacja była atrakcyjniejsza dla uczestników. Po każdej kolejce gracze otrzymują odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Po rozegranych meczach następują awanse i spadki. Formuła dopuszcza dopisanie się nowych uczestników w dowolnym momencie rozgrywek.

 1. SLS Summer Squash Challenge liczy 4 kolejek rozgrywanych w soboty wg harmonogramu.

 2. Po zgłoszeniu udziału do kolejki każdy zawodnik zostaje przydzielony do jednej z grup wg stopnia zaawansowania. Zasady zgłoszeń i rezygnacji znajdują się w załączniku nr 1 (Poniżej).
  O przydziale do grupy decyduje:


  •    wynik osiągnięty przez gracza w ostatniej rozegranej przez niego kolejce 
  •    dzika karta organizatora
  •    ranking PFS/SSA jeśli istnieje dla gracza

 3. Awans do grupy wyższej uzyskuje dwóch najlepszych zawodników z grupy po każdej kolejce rozgrywek.
  Z tym, że awans wywalczony przez gracza będącego na drugim miejscu ważny jest tylko przez dwie najblizsze kolejki, natomiast awans z pierwszego miejsca ważny jest przez trzy kolejki.


 4. Spadek. Liczba graczy spadających do niższej grupy może być różna za względu na:
  •   „powroty” graczy z wyższych grup po planowej absencji w poprzedzających kolejkach.

  •    dziką kartę organizatora przyznaną do grupy wyższej

 5. System rozgrywek. Każda grupa oprócz G1 (najwyższej) powinna liczyć 8-12 zawodników i rozegrać mecze „każdy z każdym” do 15 punktów.

 • Jeśli grupa będzie liczyć ponad 11 osób, mecze rozgrywamy do 11 punktów.

 • Jeśli grupa liczyć będzie mniej niż 7 graczy, mecze rozgrywamy do 2 wygranych setów do 11 pkt.

  Grupa 1 może liczyć od 6 do 10 zawodników w zależności od decyzji organizatora.

 1. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ligowego oraz do rankingu SSA zgodnie z rangą rozgrywek.

 2. Po rozegraniu 4 kolejek do końcowego rankingu brane są pod uwagę 3 najlepsze występy.

 3. Po rozegraniu ostatniej kolejki (sierpień 2022 r.) zawodnicy zostają uhonorowani nagrodami. Zawodnicy, którzy rozegrają minimum 2 kolejeki otrzymają techniczne koszulki SLS Summer Squash Challenge.

 1. W kwestiach nieujętych przez niniejszy regulamin oraz w kwestiach spornych decyduje organizator rozgrywek.

 2. Wszystkich uczestników Ligi obowiązuje regulamin obiektu w którym rozgrywana jest kolejka ligowa.
  Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych SLS (Szczecińska Liga Squasha) i SSA (Szczeciński Squash Amatorski), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.
  Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza,
  że bierze udział  w  zawodach sportowych  na własne ryzyko i  na własną odpowiedzialność. Ponosi odpowiedzialność karną  i  cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone podczas rozgrywek.
  Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych  skarg czy roszczeń na drodze sądowej za szkody, jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania rozgrywek.

Załącznik 1.
Zasady zgłoszeń i rezygnacji, opłaty.
Zgłoszenia do każdej kolejki ligowej przyjmują organizatorzy oraz recepcje klubów. Płatności za kolejkę można dokonać internetowo korzystając z systemu Bo5 na którym prowadzone są rozgrywki ligowe lub w recepcji w/w klubów. 
Zgłoszenie uznawane jest za terminowe, jeśli uczestnik zgłosi i opłaci swój udział do piątku (włącznie, do 18.00) poprzedzającego kolejkę ligową. Opłata przy terminowym zgłoszeniu wynosi 6
0 zł.Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek w piątek przed kolejką ligową, jego zgłoszenie traktowanie jest jako nieterminowe. Opłata przy nieterminowym zgłoszeniu wynosi 70 zł.

Podział na grupy dokonywany jest w piątek około godziny 18.30.
Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek po tym terminie trafia na listę rezerwową i jego udział będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zwolni się miejsce w przewidzianej dla niego grupie, lub gdy organizator uzna, że zmiany nie będą skutkowały większymi utrudnieniami dla innych uczestników.
Opłata dla zawodników rezerwowych wynosi 70 zł.

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej
 muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek (Piotr Chomicki, Magda Chomicka – email: info@squashclub.com.pl) .
Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce SLS nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów, wniesiona opłata przechodzi na kolejną kolejkę ligową do której zgłosi się rezygnujący.


Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie (później niż 24h przed rozpoczęciem gier) opłata nie będzie zwracana.

UWAGA!
Pamiętaj, że informując nas o swojej absencji nawet tuż przed rozpoczęciem gier swojej grupy dajesz nam szansę na korektę grup i umożliwiasz zawodnikom z listy rezerwowej udział w kolejce ligowej. 

NIE BLOKUJESZ innych zawodników, którzy dzięki temu zostaliby przeniesieni do wyższych grup. Np. przy rezygnacji zawodnika z G2 – pierwsze osoby z G3, G4 mogę zostać przeniesione wyżej!

NIE OGRANICZASZ swoim kolegom przyjemności z gry zmniejszając liczbę meczów do rozegrania w grupie.

NIE DEZORGANIZUJESZ harmonogramu gier. Przy 10-cio osobowej grupie do rozegrania jest 45 spotkań a przy 8-mio osobowej już tylko 28.

Formy płatności.

Płatności za kolejkę ligową można dokonać od momentu otwarcia zapisów do danej rundy, przez elektroniczny system płatności PayNow zintegrowany ze stroną bo5.pl/sls, lub w recepcji klubu w którym rozgrywana jest dana kolejka ligowa (tylko w dniu rozgrywek). 

Dostępne są opcje płatności: BLIK   |   Przelew on-line   |  Karty płatnicze * Visa,   * Visa Electron,   * Mastercard,   * MasterCard Electronic,   * Maestro
*Płatności realizowane przez Blue Media S.A

Zwrot środków.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Ważne dokumenty.

Polityka prywatności
Regulamin korzystania z Systemu “Best of Five”
Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych

PUNKTACJA:
Tym razem do generowania rankingu będziemy używać
Algorytmu proporcjonalnego Bo5
Gracz który wygrał pierwszą grupę otrzymuje 100pkt., ostatni gracz w ostatniej lidze, otrzymuje 10pkt. Różnica pomiędzy kolejnymi miejscami jest wyliczana poprzez odjęcie wartości wyliczanej według wzoru:
diff = 90 / (LICZBA_GRACZY - 1 - 2.5 * (LICZBA_GRUP - 1) )
Wartość punktowa dla pierwszego gracza w kolejnych grupach (poza grupą pierwszą) jest wyliczana według wzoru:
LICZBA_PUNKTOW_1_GRACZA_W_POPRZEDNIEJ_GRUPIE - (LICZBA_GRACZY_W_POPRZEDNIEJ_GRUPIE - 1) * diff + 1.5 * diff
Przeliczenie wartości punktowej dla pierwszego gracza w kolejnych grupach ma na celu promowanie wygrania grupy ponad graczami, którzy zajeli ostatnie miejsca w grupie poprzedniej.