Liga jest podzielona na dywizje.
Każda dywizja liczyć będzie 10 zawodników i z początkiem każdego miesiąca rozpoczynać będzie się rozgrywkami w systemie play-off.
System rozgrywania meczy bo5 - do trzech wygranych setów.
 
Play-off:
1. zawodnik z niższej dywizji awansują bezpośrednio do dywizji wyższej .
10. zawodnik z wyższej dywizji będą w następnym miesiącu grać w dywizji niższej.
8. zawodnik z wyższej i 2. zawodnik z niższej dywizji rozegrają mecz barażowy (zwycięzca grać będzie w wyższej dywizji).
zawodnicy mogą także rozgrywać mecze towarzyskie pomiędzy dywizjami.
 
Aktualizacja przepisów:
  • na koniec miesiąca wszystkie rozegrane mecze ligowe przeliczane są na punkty,
  • w przypadku nierozegrania meczu ligowego w danym miesiącu, przyznawany jest walkower (W/O),
  • walkower przyznawany jest zawodnikowi z większą liczbą rozegranych meczy lub korzystniejszym stosunkiem setów,
  • każdy z zawodników ma prawo jednokrotnej odmowy rozegrania meczu ligowego z danym przeciwnikiem w ciągu miesiąca - kolejna odmowa skutkować będzie przyznaniem walkowera,
  • w przypadku równej liczby punktów na koniec miesiąca pomiędzy zawodnikami, wyższą pozycję w rankingu zajmie zawodnik z korzystniejszym stosunkiem bezpośredniego meczu.
  • zawodnik, który przegra mecz walkowerem, nie otrzymuje punktów (0 pkt),
  • zawodnik, który wygra mecz walkowerem, otrzymuje 3 pkt,
  • dla finalowego rankingu zawodnik musi zagrac min. 2 mecze
 
 
Godziny rozgrywania Ligi :
Niedziela  18.00-20.00
Sroda      19.00-22.00
 
System punktowy:
4 pkt - wygrany mecz
3 pkt - dla pokonanego 2-3
2 pkt - dla pokonanego 1-3
1 pkt - dla pokonanego 0-3
0 pkt - zawodnik, który przegra mecz walkowerem, nie otrzymuje punktów (0 pkt) - 1. i 2. dywizja
3 pkt - zawodnik, który wygra mecz walkowerem, 1. i 2.dywizja
 
System punktowy dla rankingu końcowego:
1. miejsce 100 pkt
2. miejsce  99 pkt
3. miejsce  98 pkt
4. miejsce  97 pkt
5. miejsce  96 pkt
...
11. miejsce 90 pkt  (1.druga dywizja)
12. miejsce 89 pkt
...
21.miejsce 80 pkt   (1.trzecia dywizja)
22.miejsce 79 pkt
...