Wracamy do gry, w czasach zarazy, na nieco innych warunkach. Do tej pory, liga środowa i piątkowa była odrębna. Teraz połączyliśmy je i gramy jedne rozgrywki - do końca wakacji. Przed nami 30 spotkań.

 

Organizator
1. Organizatorem rozgrywek jest mister RM.
2. Organizator zapewnia:
    - prowadzenie i opiekę nad ligą oraz pomoc w rozwiązywaniu sporów na kortach.
    - na zakończenie rozgrywek nagrody od sponsorów, być może.
3. Wszelkich informacji na temat ligi udziela mister RM, remi@sportfit.com.pl, tel. 729-206-290.

Zapisy
1. Zgłoszenie do ligi jest bezpłatne i możliwe w dowolnym czasie trwania rozgrywek.
2. Zapisów dokonuje się:
    - bezpośrednio w recepcji klubu
    - mailowo: remi@sportfit.com.pl
    - telefonicznie: 729-206-290
3. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy, oraz telefon kontaktowy (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych w ramach ligi oraz działalności klubu Sportfit).
4. Warunkiem uczestnictwa w danej kolejce ligowej jest potwierdzenie uczestnictwa i wniesienie opłaty w wysokości 50 zł.
5.  Osoba zgłaszająca się do udziału w lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych SSA (Szczeciński Squash Amatorski), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.

Rozgrywki
1. Rozgrywki trwają 30 kolejek.
2. Kolejki ligowe rozgrywane są  w środy i piątki od godz. 18:00 w Sportfit Ekko, ul. Struga 15.

Klasyfikacja kolejki
1. O kolejności końcowej w grupie decyduje liczba zwycięstw (następnie bilans setów dla best of 2).
2. W przypadku jednakowej liczby zwycięstw u dwóch zawodników, o kolejności końcowej decyduje wynik meczu bezpośredniego, a następnie bilans wszystkich setów i punktów.
3. W przypadku jednakowej liczby zwycięstw (jednakowego bilansu setów dla best of 2) u trzech (lub więcej) zawodników, o kolejności końcowej decyduje mała tabela - bilans zwycięstw (bilans setów dla best of 2) pomiędzy tymi zawodnikami, bilans setów i punktów w małej tabeli, a następnie bilans wszystkich setów i punktów.

Klasyfikacja ogólna
1. Po rozegraniu każdej kolejki, zawodnicy otrzymują punkty do rankingu.
2. Liczy się 17 najlepszych wyników spośród 30 kolejek.

Punktacja
1 grupa: 100, 99, 98, 97, 96, 95 itd. (-1)
2 grupa:   90, 89, 88, 87, 86, 85 itd. (-1)

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy rozgrywek Środy w Sportfit zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu klubu Sportfit Ekko.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.