Organizator
1. Organizatorem rozgrywek Piątki w Sportfit jest mister RM.
2. Organizator zapewnia:
    - prowadzenie i opiekę nad ligą oraz pomoc w rozwiązywaniu sporów na kortach.
    - na zakończenie rozgrywek nagrody od sponsorów, być może.
3. Wszelkich informacji na temat ligi udziela mister RM, remi@sportfit.com.pl, tel. 729-206-290.

Zapisy
1. Zgłoszenie do ligi jest bezpłatne i możliwe w dowolnym czasie trwania rozgrywek.
2. Zapisów dokonuje się:
    - bezpośrednio w recepcji klubu
    - mailowo: remi@sportfit.com.pl
    - telefonicznie: 729-206-290
3. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy, oraz telefon kontaktowy (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych w ramach ligi oraz działalności klubu Sportfit).
4. Warunkiem uczestnictwa w danej kolejce ligowej jest potwierdzenie uczestnictwa i wniesienie opłaty w wysokości 65 zł.
5.  Osoba zgłaszająca się do udziału w lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych SSA (Szczeciński Squash Amatorski), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.

Rozgrywki
1. Rozgrywki trwają 17 kolejek.
2. Kolejki ligowe rozgrywane są  w piątki od godz. 18:00 w Sportfit Ekko, ul. Struga 15.

Klasyfikacja kolejki
1. O kolejności końcowej w grupie decyduje liczba zwycięstw (a następnie bilans setów dla best of 2).
2. W przypadku jednakowej liczby zwycięstw (lub jednakowego bilansu setów dla best of 2) u dwóch zawodników, o kolejności końcowej decyduje wynik meczu bezpośredniego, a następnie bilans wszystkich setów i punktów.
3. W przypadku jednakowej liczby zwycięstw (lub jednakowego bilansu setów dla best of 2) u trzech (lub więcej) zawodników, o kolejności końcowej decyduje mała tabela - bilans zwycięstw (lub bilans setów dla best of 2) pomiędzy tymi zawodnikami, bilans setów i punktów w małej tabeli, a następnie bilans wszystkich setów i punktów.

Klasyfikacja ogólna
1. Po rozegraniu każdej kolejki, zawodnicy otrzymują punkty do rankingu.
2. Liczy się 11 najlepszych wyników spośród 17 kolejek. 

Punktacja
1 grupa: 100, 99, 98, 97, 96, 95 itd. (-1)
2 grupa:   90, 89, 88, 87, 86, 85 itd. (-1)

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy rozgrywek w Sportfit zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu klubu Sportfit Ekko.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.