REGULAMIN SPORTSpark liga squash

 1. Organizatorem SPORTSpark ligi squasha jest klub SPORTSpark.

 2. Rozgrywki odbywają się w klubie SPORTSpark, w każdy czwartek, od godziny 16 (16:30) do 22, na wszystkich trzech kortach jednocześnie. W zależności od ilości grup dokładne godziny mogą być różne, ale grupa (A) zaczyna o 16-16:30, a kolejne grupy w odstępie 1-1,5h. Szczegółowe terminy są każdorazowo podawane w systemie https://bo5.pl/sportspark, przed daną kolejką ligi. Harmonogram grup może się zmienić w poszczególnych edycjach ligi.

 3. Za spóźnienie powyżej 20 minut (liczone do momentu wejścia do klubu) zawodnik otrzymuje karę w postaci rozpoczynania każdego meczu od stanu 0:1 w setach. Co nie zmienia postaci rzeczy, że nadal może wygrać daną kolejkę. Celem tego punktu jest statystyczne skrócenie czasu oczekiwania pozostałych graczy na rozegranie meczów ze spóźnionym graczem.

 4. Każda edycja ligi składa się z 10 kolejek. Zwycięzcą edycji ligi jest zawodnik, który osiągnie najwyższy sumaryczny wynik z 8 najlepszych kolejek danej edycji. Jeżeli zawodnik będzie miał 100% frekwencję otrzymuje dodatkowy bonus +3 punkty, które dodawane są klasyfikacji generalnej po zakończeniu ostatniej kolejki ligi.

 5. W trakcie każdej edycji ligi odbywają się 1 lub 2 turnieje. Są one kategorii B lub C. Są to turnieje otwarte lub zamknięte (w zależności od rangi). Warunkiem organizacji turniejów ligowych jest zainteresowanie graczy.

 6. Przydzielenie do grup przed 1 kolejką danej edycji ligi odbywa się na podstawie aktualnego rankingu PFS. Organizator zastrzega sobie w wyjątkowych okolicznościach prawo do przydzielenia konkretnego zawodnika do wyższej grupy, tzw. „dzika karta”. W szczególności może to dotyczyć sytuacji, gdy zapisuje się zawodnik, który nominalnie jest na poziomie najwyższej grupy ligi (mimo niskiego rankingu PFS).

 7. Zwodnicy ligi podzieleni są grupy:

  1. A – 5-6 osób

  2. B – 5-8 osób

  3. C – 5-9 osób

  4. D – 5-9 osób

 8. Liczba zawodników w poszczególnych grupach może ulec niewielkim zmianom w pewnych szczególnych okolicznościach, gdy np. będzie za mało zawodników na stworzenie kolejnej grupy.

 9. W ramach jednej kolejki ligi rozgrywany jest komplet meczów „best of 3” lub w regule 2 sety (jeżeli graczy jest więcej niż 6 w danej grupie), w każdej grupie osobno, systemem każdy z każdym (po jednym meczu, bez rewanżu). Na podstawie wyników wszystkich meczów w danej grupie, tworzona jest klasyfikacja grupy. Obowiązuje następująca reguła określająca kolejność w grupie, kolejno:

  1. Ilość wygranych meczów

  2. Bilans wygranych i przegranych setów

  3. Bilans zdobytych i straconych punktów

 10. Punkty przyznawane są kolejno od najwyższego miejsca w grupie A – 30 punktów, aż do ostatniego w grupie D (drugie miejsce w A - 29, trzecie 28 itd.). Za wygraną we wszystkich meczach bez straty seta (2-0), graczowi przysługuje bonus – 6 punktów. Bonus nie przysługuje zwycięzcy bez straty seta, jeżeli znalazł się on z własnej inicjatywy w niższej grupie niż wynikałoby z wyników poprzedniej kolejki (np. komuś nie pasuje godzinowo grać w A i zamienia się z innym graczem na grupę B).

 11. Nieobecność podczas rozgrywek oznacza automatyczny spadek do grupy niżej, a gracz nie zdobywa żadnych punktów w danej kolejce.

 12. W każdej kolejce 2 osoby, które zdobyły najniższe miejsca w grupach, spadają do niższej grupy, natomiast 2 osoby, które osiągnęły najlepszy wynik w grupie, awansują do wyższej grupy.

 13. Ostateczny podział na grupy realizowany jest każdorazowo po ustaleniu ostatecznej listy zawodników w danej kolejce. W przypadku potwierdzonej/planowanej nieobecności zawodnika, do grupy w której dany zawodnik powinien grać, awansowany jest kolejny według wyniku poprzedniej kolejki gracz. Na przykład: jeżeli w danej kolejce nieobecny będzie zawodnik z grupy A, to z grupy B do grupy A awansuje w praktyce 3 graczy (a nie 2 jak to wynika z podstawowej reguły). Taka sytuacja może w konsekwencji spowodować również awans do grupy B 3 zawodników (z grupy C).

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższych reguł, jeżeli zaistnieją ku temu nadzwyczajne okoliczności – np. zmiana ilości grup, duże różnice we frekwencji między poszczególnymi kolejkami itp. Celem nadrzędnym jest skompletowanie grup z potwierdzonych zawodników, żeby każdy mógł rozegrać pełną liczbę meczów.

 15. Osoba zapisująca się do ligi w trakcie jej trwania trafia do najniższej grupy danej kolejki. Organizator zastrzega sobie w wyjątkowych okolicznościach prawo do przydzielenia konkretnego zawodnika do wyższej grupy, tzw. „dzika karta”. W szczególności może to dotyczyć sytuacji, gdy zapisuje się zawodnik, który nominalnie jest na poziomie najwyższej grupy ligi.

 16. Gracze mają obowiązek potwierdzenia udziału w danej kolejce ligi do środy do godziny 12:00 w systemie bo5 (https://bo5.pl/sportspark), poprzez FB lub zgłoszenie do klubu. Wskazane jest również informowanie o nieobecności – to upraszcza i przyśpiesza proces przypisywania do grup. Brak potwierdzenia w jakikolwiek sposób obecności do w.w. terminu oznacza nieobecność w danej kolejce ligi.

 17. Koszt udziału w Lidze: 80 zł wpisowe (w tym opłata za pierwszą kolejkę) i każda kolejna kolejka 35zł. Koszt udziału w turnieju ligowym to 60 zł.

 18. Tradycją ligi są nagrody za pierwsze 3 miejsca w lidze. Charakter i wysokość nagrody leży w gestii organizatora.