1. Organizatorem SPORTSpark ligi squasha jest klub SPORTSpark.
  2. Rozgrywki odbywają się w klubie SPORTSpark, w każdy czwartek, od godziny 17 do 23, na wszystkich trzech kortach jednocześnie. W zależności od ilości grup dokładne godziny mogą być różne, ale standardowo najniższa grupa (C lub D) zaczyna o 17, a kolejne grupy w odstępie 1,5-2h. Szczegółowe terminy są każdorazowo podawane w systemie https://bo5.pl/sportspark, przed daną kolejką ligi.
  3. Każda edycja ligi składa się z 10 kolejek. Zwycięzcą edycji ligi jest zawodnik, który osiągnie najwyższy sumaryczny wynik z 9 najlepszych kolejek danej edycji. Tradycją są nagrody dla 3 najlepszych graczy - szczegóły są w gestii organizatora ligi.
  4. Po 3, 6 i 10 kolejce odbywają się zamknięte turnieje kat. B (lub C, jeżeli nie zbierze się wystarczająca liczba graczy). Drabinka układana jest według aktualnego rankingu PFS. Prawo do gry w turniejach mają uczestnicy ligi, którzy brali udział przynajmniej w jednej kolejce ligowej.
  5. Przydzielenie do grup przed 1 kolejką danej edycji ligi odbywa się na podstawie aktualnego rankingu PFS. Z wyjątkiem trójki najlepszych graczy poprzedniej edycji, którzy automatycznie startują z grupy A, bez względu na aktualny ranking PFS. Organizator zastrzega sobie w wyjątkowych okolicznościach prawo do przydzielenia konkretnego zawodnika do wyższej grupy (ale maksymalnie B), tzw. „dzika karta”. W szczególności może to dotyczyć sytuacji, gdy zapisuje się zawodnik, który nominalnie jest na poziomie najwyższej grupy ligi (mimo niskiego rankingu PFS).
  6. Zwodnicy ligi podzieleni są grupy:
   A – 5-6 osób
   B – 5-7 osób
   C – 5-7 osób
   D – 5-7 osób
  7. Liczba zawodników w poszczególnych grupach może ulec niewielkim zmianom w pewnych szczególnych okolicznościach, gdy np. będzie za mało zawodników na stworzenie kolejnej grupy.
  8. W ramach jednej kolejki ligi rozgrywany jest komplet meczów „best of 3”, w każdej grupie osobno, systemem każdy z każdym (po jednym meczu, bez rewanżu). Na podstawie wyników wszystkich meczów w danej grupie, tworzona jest klasyfikacja grupy.
  9. Punkty przyznawane są kolejno od najwyższego miejsca w grupie A – 30 punktów, aż do ostatniego w grupie D (drugie miejsce w A - 29, trzecie 28 itd.). Za wygraną we wszystkich meczach bez straty seta (2-0), graczowi przysługuje bonus – 6 punktów.
  10. Gracz, który w dniu ligi zrezygnuje z udziału przegrywa walkowerem.
  11. Nieobecność podczas rozgrywek oznacza automatyczny spadek do grupy niżej, a gracz nie zdobywa żadnych punktów w danej kolejce.
  12. W każdej kolejce 2 osoby, które zdobyły najniższe miejsca w grupach, spadają do niższej grupy, natomiast 2 osoby, które osiągnęły najlepszy wynik w grupie, awansują do wyższej grupy.
  13. Ostateczny podział na grupy realizowany jest każdorazowo po ustaleniu ostatecznej listy zawodników w danej kolejce. W przypadku potwierdzonej/planowanej nieobecności zawodnika, do grupy w której dany zawodnik powinien grać, awansowany jest kolejny według wyniku poprzedniej kolejki gracz. Na przykład: jeżeli w danej kolejce nieobecny będzie zawodnik z grupy A, to z grupy B do grupy A awansuje w praktyce 3 graczy (a nie 2 jak to wynika z podstawowej reguły). Taka sytuacja może w konsekwencji spowodować również awans do grupy B 3 zawodników (z grupy C).
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższych reguł, jeżeli zaistnieją ku temu nadzwyczajne okoliczności – np. zmiana ilości grup, duże różnice we frekwencji między poszczególnymi kolejkami itp. Celem nadrzędnym jest skompletowanie grup z potwierdzonych zawodników, żeby każdy mógł rozegrać pełną liczbę meczów.
  15. Osoba zapisująca się do ligi w trakcie jej trwania trafia do najniższej grupy danej kolejki. Organizator zastrzega sobie w wyjątkowych okolicznościach prawo do przydzielenia konkretnego zawodnika do wyższej grupy (ale maksymalnie B), tzw. „dzika karta”. W szczególności może to dotyczyć sytuacji, gdy zapisuje się zawodnik, który nominalnie jest na poziomie najwyższej grupy ligi.
  16. Gracze mają obowiązek potwierdzenia udziału w danej kolejce ligi do środy do godziny 12:00 w systemie bo5 (https://bo5.pl/sportspark), poprzez FB lub zgłoszenie do klubu. Wskazane jest również informowanie o nieobecności – to upraszcza i przyśpiesza proces przypisywania do grup.
  17. Koszt udziału w Lidze: 80 zł wpisowe (w tym opłata za pierwszą kolejkę) i każda kolejna kolejka 25zł. Koszt udziału w turnieju ligowym to 70 zł.