Zasady i regulamin rozgrywek Babskiej Ligi Squasha
1. IDEA ROZGRYWEK:
Zawodniczki wyzywają się wzajemnie na mecze, za wygranie których otrzymują punkty do RANKINGU.
2. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW:
Klubowa Liga Squasha prowadzona jest za pomocą systemu Best of 5 na stronie ligowej klubu Squash4You: www.bo5.pl/squash4you
Mecze rozgrywane są do 5 setów (5:0, 4:1 lub 3:2), na podobnych zasadach jak rozgrywki „każdy z każdym”, jednak to sami zawodnicy decydują indywidualnie, z kim i ile meczów rozegrają. Z danym zawodnikiem można rozegrać 1 mecz w danym miesiącu rozgrywek.
!!! UWAGA !!! Każda z uczestniczek rozgrywek musi zagrać minimum 6 meczów w trakcie trwania jednej edycji ligowej (tj. w trakcie 3 miesięcy). W przypadku zagrania mniej niż 6 meczów zawodniczka niewyrażająca chęci do dalszego udziału w rozgrywkach, zostanie z ligi wykreślona.
Im więcej rozegranych meczów ma na koncie zawodniczka, tym więcej punktów może uzbierać! Do sumy punktów za dany m-c liczą się 4 najlepsze wyniki punktowe. Zawodniczki same wyzywają się na mecze, kontaktując się ze sobą mailowo, telefonicznie lub przez best of 5. Aktualne dane kontaktowe przekazywane są uczestniczkom drogą mailową, w dniu dopisania do ligi.
Po otrzymaniu propozycji gry, zawodniczka może odmówić danej przeciwniczce, jednak prosimy o kierowanie się zasadą fair play, co umożliwi każdej z Pań zbieranie punktów do rankingu ligowego.
3. SZCZEGÓŁY PUNKTACJI:
Każda z zawodniczek posiada swoją wartość punktową, adekwatną do zajmowanego miejsca. W zamian za wygranie meczu ligowego, zwycięzca zdobywa tyle punktów ile wynosi wartość punktowa pokonanego, pomnożona przez liczbę wygranych setów tj.
- w przypadku wyniku 5:0 -> wygrany mnoży wartość przeciwnika razy liczbę wygranych setów (np. w pierwszym m-cu rozgrywek będzie to 5x10pkt), natomiast przegrany nie otrzymuje żadnych punktów;
- w przypadku wyniku 4:1 -> wygrany mnoży swoje 4 sety razy wartość pkt przeciwnika, natomiast przegrany mnoży liczbę swoich wygranych setów, z danego meczu, razy wartość punktowa przeciwnika
- w przypadku wyniku 3:2 -> wygrany liczy swoje punkty analogicznie, jak powyżej (3x10pkt – przykład na pierwszy m-c rozgrywek), jak również przegrany mnoży ilość swoich wygranych setów z wartością punktową przeciwnika
Każda z zawodniczek posiada wartość punktową związaną z miejscem w rankingu :
m-ce 1 –100pkt, m-ce 2 –90pkt, m-ce 3 –85pkt, m-ce 4 –80pkt, m-ca 5-8 –75pkt, m-ca 9-12 –70pkt, m-ca 13-16 –65pkt, m-ca 17-20 –60pkt, m-ca 21-24 –55pkt, m-ca 25-28 –50pkt, m-ca 29-
32 –45pkt, m-ca 33-36 –40 pkt, m-ca 37-40 –35pkt, m-ca 41-44 –30pkt,m-ca 45-48 –25pkt, m-ca
49-52 –20pkt, m-ca 53-56 -15 pkt, m-ca 57-(…) –10pkt
4. TERMINY I OPŁATY:
Mecze ligowe zawodniczki rozgrywać mogą w dogodnych dla siebie terminach, po ustaleniu
odpowiedniej daty i godziny. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny, Panie pokrywają jedynie
koszty wynajmu kortu według aktualnego cennika klubu Squash4You.
5. CYKLE ROZGRYWEK i AKTUALIZACJA RANKINGU:
Rozgrywki podzielone będą na EDYCJE, pierwsza od października 2017.
Ranking jest aktualizowany raz w miesiącu – 1-go dnia kolejnego miesiąca.
Aktualizacja miesięczna – zawodniczka ma zaliczane do kolejnego miesiąca punkty z
poprzedniego miesiąca plus sumę punktów uzyskanych w danym miesiącu (czyli
sumę 4 najlepszych wyników punktowych z rozegranych meczów).
6. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w lidze oraz wszelkie pytania dotyczące jej funkcjonowania należy wysyłać
drogą mailową na adres: babska@squash4You.pl.
Treść maila powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer
telefonu (dane te zostaną udostępnione pozostałym uczestnikom w celu umożliwienia u
mawiania się na mecze). W temacie maila należy wpisać ZGŁOSZENIE DO BABSKIEJ LIGI
KLUBOWEJ.
7. INFORMACJE DODATKOWE:
Nagrody:
-nagroda dla najlepszej zawodniczki miesiąca
-nagroda specjalna dla najaktywniejszej zawodniczki w miesiącu
-losowanie nagrody wśród wszystkich Pań, które rozegrały 3 mecze w danym mc (w
losowaniu nie bierze udziału "najaktywniejsza")
-nagrody dla 3 najlepszych zawodniczek po podsumowaniu edycji
Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie trwania edycji.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy
babska@squash4you.pl
!!! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH BABSKIEJ LIGI SQUASHA!!!