Regulamin i zasady rozgrywek

Pramerica Klubowa Liga Squasha Squash4You

 

Zasady ogólne

 

 1. Pramerica Klubowa Liga Squasha  prowadzona jest za pomocą systemu Best of 5 na stronie ligowej klubu Squash4You:  www.bo5.pl/squash4you
 2. Sponsorem tytularnym Ligi w roku 2017 jest Pramerica. Zawodnicy Ligi proszeni są o podpisanie oświadczenia ze zgodą na udostępnianie danych osobowych dla sponsora tytularnego - Pramerica.
 3. Sponsorami Ligi  Klubowej w roku 2017 są firmy/marki: Oshee, Harrow, Pomelo
 4. Aby zapisać się należy wysłać zgłoszenie na adres: liga@squash4you.pl lub zapisać się w recepcji klubu.
 5. Rozgrywki odbywają się w cyklach kwartalnych - lato (VII-IX), jesień (X-XII), zima (I-III) i wiosna (IV-VI). Każdy cykl zakończony jest turniejem ligowym, za który przysługują dodatkowe punkty.
 6. Koordynatorem Pramerica Klubowej Ligi Squasha jest Kasia Zygan - kontakt: liga@squash4you.pl
 7. Przystąpienie do Ligi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rozgrywek.

 

 Terminy rozgrywek

 

 1. Datę meczu ustalają sami zawodnicy i rozgrywają mecze na samodzielnie zarezerwowanych w tym celu kortach lub na własnych stałych rezerwacjach. Nie ma określonej odgórnie godziny rozgrywania meczów ligowych. Koszt wynajmu kortu zawodnicy rozliczają pomiędzy sobą indywidualnie.
 2. Umawianie meczy może być dokonane za pomocą systemu bo5 (wyzywanie zawodników na mecz), drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą zamkniętej grupy na portalu Facebook.
 3. Klub nie bierze odpowiedzialności za brak rezerwacji kortu na mecze ligowe.

 

Rozgrywki i punktacja

 

 1. Każdy zawodnik rozgrywa w danym miesiącu dowolną ilość meczów. Sugerujemy jednak, aby rozegrać minimum 4 mecze w jednym miesiącu (do sumy punktów za dany m-c liczą się 4 najlepsze wyniki punktowe). Rozgrywanie małej ilości meczów będzie skutkować małą liczbą punktów i automatycznym spadkiem w rankingu.
 2. Mecze odbywają się poprzez wyzwanie innych zawodników. Zasięgi zawodników z danej pozycji przedstawiają się następująco:

 

 • zawodnik na miejscach 1-10, może zagrać aż 20 miejsc w dół oraz z pierwszą dziesiątką
 • zawodnik na miejscach 10-50, może zagrać 15 miejsc w górę i dół:
 • zawodnik poniżej 50m w lidze może zagrać aż 20 miejsc w gorę i dół:
 • zawodnik na ostatniej pozycji, może zagrać aż 35 miejsc do góry!

 

 1. W danym miesiącu można zagrać mecz z tym samym przeciwnikiem tylko jeden raz. (tylko jeden wynik, rozegrany jako pierwszy jest brany pod uwagę w punktacji).
 2.  Każdy z zawodników posiada wartość punktową związaną z jego miejscem w rankingu:

 

m-ce 1 –100pkt, m-ce 2 –90pkt, m-ce 3 –85pkt, m-ce 4 –80pkt, m-ce 5-8 –75pkt, m-ce 9-12 –70pkt, m-ce 13-16 –65pkt,m-ce 17-20 –60pkt, m-ce 21-24 –55pkt, m-ce 25-28 –50pkt, m-ce 29-32 –45pkt, m-ce 33-36 –40 pkt, m-ce 37-42 –35pkt, m-ce 43-48 –30pkt,m-ce 49-54 –25pkt, m-ce 55-60 –20pkt, m-ce 61-66 -15 pkt, m-ce 67-(…) –10pkt

 

 1. W zamian za wygranie meczu ligowego, zwycięzca zdobywa tyle punktów ile wynosi wartość punktowa pokonanego, pomnożona przez liczbę wygranych setów, tj. w przypadku wyniku 5:0 mnoży się punkty przegranego x5; przy wyniku 4:1 mnoży się punkty przeciwnika x4, natomiast przegrany mnoży punkty przeciwnika x1; wynik 3:2 daje wygranemu mnożnik punktów przeciwnika x3, natomiast przegrany uzyskuje punkty przeciwnika x2. Przegrany, przy wyniku innym niż 5:0, również uzyskuje punkty.
 2. Przyjmujemy zasadę, że zawodnicy powinni grać mecze i nie odmawiać wyzywającym. Dlatego odmówić rozegrania meczu z wyzywającym zawodnikiem można tylko w przypadku, gdy zawodnik rozegrał lub umówił sobie już rozegranie 4 meczów, lub ewentualnie z powodu kontuzji czy choroby.
 3. Jeżeli zawodnik umówi mecz ligowy i nie pojawi się, jego przeciwnik wygrywa mecz walkowerem.
 4. Jeżeli zawodnik 3- krotnie nie pojawi się na umówione mecze, przegrywając je walkowerem, zostaje zawieszony.

 

 

 Ranking

 

 1. Ranking jest aktualizowany raz w miesiącu – 1-go dnia kolejnego miesiąca.
 2. Aktualizacja miesięczna – zawodnik ma zaliczane do kolejnego miesiąca punkty z poprzedniego miesiąca plus sumę punktów uzyskanych w danym miesiącu (czyli sumę 4 najlepszych wyników punktowych z rozegranych meczów).
 3. Aktualizacja kwartalna jest dokonywana po każdym kwartale na podstawie sumy wyników z trzech miesięcy danego kwartału oraz punktów dodatkowych uzyskanych za udział w turnieju.

 

Brak aktywności/Niedyspozycyjność

 

 1. Osoby, które nie rozegrają w Lidze żadnego meczu przez 2 miesiące (licząc od daty zapisania do ligi), nie informując organizatora o kontuzji lub innej ważnej kwestii uniemożliwiającej im uczestnictwo w rozgrywkach, blokując tym samym innych graczy, będą wykreślani z listy graczy.
 2. Kontuzja lub inna przyczyna braku aktywności ligowej powinna zostać natychmiast zgłoszona do koordynatora ligi na adres: liga@squash4you.pl

W tym przypadku, zawodnik jest oznaczony w systemie Best of 5 jako „nieobecny” i nie ma on możliwości umawiania oraz rozgrywania meczy ligowych.

 

Turniej kwartalny

 

 1. Na zakończenie każdego kwartału rozgrywek organizowany jest zamknięty Turniej Klubowy, w którym prawo uczestnictwa mają wyłącznie aktywni członkowie ligi. Aktywny ligowiec to taki, który w ciągu kwartału rozegrał minimalnie 3 mecze ligowe.
 1. Wszystkie mecze są rozgrywane systemem pucharowym. W przypadku przegrania meczu, zapewniamy dalsze gry w turnieju „do tyłu”. Turniej rozgrywany wg systemu PSA (każdy set do 11-tu pkt, przy 10-10 gra się do 2 pkt przewagi) – każdy mecz do 2 wygranych setów. Wyjątkiem są mecze półfinałowe i finał, gdzie zwycięzca zostanie wyłoniony w systemie best of 5.
 2. Punktacja – zawodnicy za wywalczone miejsca zdobywają punkty do rankingu ligowego wg poniższego schematu:

 

1 – 500, 2 – 450, 3 – 425, 4 – 400, 5 – 380, 6 – 370, 7 – 360, 8 – 350, 9- 340, 10 – 330, 11 -320, 12-310, 13-300, 14-290, 15-280, 16-270, 17-265, 18-260, 19-255, 20-250, 21-245, 22-240, 23-235, 24-230, 25-225, 26-220, 27-215, 28-210, 29-200, 30-195, 31-190, 32-185, 33-180, 34-175, 35-170, 36-165, 37-160, 38-155, 39-150, 40-145, 41-140, 42-135, 43-130, 44-125, 45-120, 46-115, 47-110, 48-105, 49-100, 50-95, 51-90, 52-85, 53-80, 54-75, 55-70, 56-65, 57-60, 58-55, 59-50, 60-45, 61-40, 62-35, 63-30, 64-25, 65-....-20 pkt

 

Złoty Strzał

 

 1. W momencie, gdy któryś z zawodników KLS ulega kontuzji lub z innego powodu niedyspozycyjności nie mógł rozgrywać meczy przez min. 4 tygodnie, przysługuje mu szansa powrotu do czołówki rankingu KLS.
 2. Prośbę o złoty strzał należy zgłosić na adres ligowy: liga@squash4you.pl . Od tego momentu będzie ona brana pod uwagę, jako kwalifikująca się ewentualnie do skorzystania ze „złotego strzału”. Zawodnik będzie mógł przebić się dowolną ilość miejsc do góry z pozycji, którą zajmuje po „powrocie do gry”.
 3. Ze złotego strzału dany zawodnik może skorzystać maksymalnie 2 razy w roku kalendarzowym w odstępie minimum 2 miesięcy.

Zasady powrotu:

 -mecz o szansę powrotu w ww. sytuacji  powinien zostać rozegrany w 1-szym tygodniu po wyleczeniu kontuzji/powrocie do gry,

-powrót na zajmowane przed kontuzją miejsce jest możliwy przy najbliższej aktualizacji,

-mecz rozgrywany jest pomiędzy zawodnikiem chcącym powrócić do gry po kontuzji, a osobą zajmującą pozycję, która wg kontuzjowanego jest w jego realnym zasięgu,

-osoba chcąca skorzystać z opcji złotego strzału ma obowiązek zapłacić za kort wg aktualnego cennika (osoba „wyzywana” nie ponosi dodatkowych opłat)

- jeżeli osoba powracająca do KLS wygra mecz, zajmuje pozycję ex quo, z pokonanym graczem,

- przegrany mecz, dla powracającego do gry, jest równoznaczny z pozostaniem na zajmowany miejscu,

- osoba zajmująca obecną pozycję i wyzwana do rozegrania „złotego strzału”, nie ponosi żadnych konsekwencji, związanych, np. z przegraniem meczu! Stąd mecz taki jest obligatoryjny, tj. nie powinno się odmawiać szansy na rozegranie meczu graczowi, chcącemu powrócić na swoje poprzednie miejsce sprzed kontuzji. W razie, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, lub gracz wyzwany z jakichś przyczyn nie był w stanie rozegrać meczu w wyznaczonym terminie, traktowane to będzie jako walkower na korzyść wyzywającego, tj. jako wynik 5:0

- „złoty strzał” nie będzie liczony jako wynik meczu ligowego, stanowi on jedynie szansę, na powrót na poprzednio zajmowane miejsce sprzed kontuzji i nie zostanie wliczony do punktów, branych pod uwagę w rankingu KLS.

 

 Nagrody w Lidze Klubowej na rok 2017

 

-co miesiąc nagroda dla najlepszego zawodnika miesiąca (od marki Pramerica)

-nagroda specjalna dla najaktywniejszego ligowca w miesiącu (catering 2dniowy od Pomelo)

-losowanie nagrody (od marki Pramerica lub Oshee lub Harrow) wśród wszystkich, którzy rozegrali 4 mecze w danym mc (w losowaniu nie bierze udziału najaktywniejszy ligowiec)

-raz na kwartał, losowanie rakiety Harrow wśród wszystkich, którzy rozegrali min 3 mecze w każdym mc

-nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych miejsc po podsumowaniu roku, w tym za Imc rakieta Harrow

-nagrody dla 3 najlepszych zawodników w turnieju kwartalnym

-nagroda specjalna dla najaktywniejszego ligowca po podsumowaniu roku

-dla wszystkich, którzy rozegrają 30 meczów w ciągu pół roku (I-VI lub VII-XII) koszulka techniczna z nadrukiem ligowym

 

 

 

Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie trwania sezonu ligowego.