Regulamin i zasady rozgrywek

Klubowa Liga Squasha Squash4You

 1. Informacje ogólne

 

 1. Klubowa Liga Squasha prowadzona jest za pomocą systemu Best of 5 na stronie ligowej klubu Squash4You: www.bo5.pl/squash4you

 2. Sponsorami Ligi Klubowej w roku 2018 są firmy/marki: Enklawa Restaurant & Cocktail Bar, Optimal Fit, Black Knight

 3. Aby zapisać się należy wysłać zgłoszenie na adres: liga@squash4you.pl lub zapisać się w recepcji klubu.

 4. Koordynatorem Klubowej Ligi Squasha jest Kasia Zygan - kontakt: liga@squash4you.pl

 5. Przystąpienie do Ligi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rozgrywek.

 

 1. Terminy rozgrywek

 

 1. Datę meczu ustalają sami zawodnicy i rozgrywają mecze na samodzielnie zarezerwowanych w tym celu kortach lub na własnych stałych rezerwacjach. Nie ma określonej odgórnie godziny rozgrywania meczów ligowych. Koszt wynajmu kortu zawodnicy rozliczają pomiędzy sobą indywidualnie.

 2. Umawianie meczów może być dokonane za pomocą systemu bo5 (wyzywanie zawodników na mecz), drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą zamkniętej grupy na portalu Facebook.

 3. Klub nie bierze odpowiedzialności za brak rezerwacji kortu na mecze ligowe.

 

 1. Rozgrywki i punktacja

 

 1. Mecze odbywają się poprzez wyzwanie innych zawodników . Wywołać na mecz można każdego zawodnika z ligi, przy czym z danym zawodnikiem nie można rozegrać więcej niż jeden mecz ligowy w danym miesiącu.

 

 1. Ranking ustalany jest na podstawie sumy punktów z czterech najlepszych meczów rozegranych przez zawodnika w każdym z ostatnich trzech miesięcy.

 

 • W styczniu 2018 ranking zostanie wygenerowany na podstawie końca roku 2017 wg. poprzedniego regulaminu.

 • W lutym 2018 ranking będzie ustalony na podst. I 2018

 • W marcu 2018 na podst. I i II 2018

 • W kwietniu 2018 na podst. I, II i III 2018

 • W maju 2018 na podst, II, III, IV 2018 itd……

 

 

 1. Mecze rozgrywane są systemem ‘Best of 5’ (do 3 wygranych setów), liczenie setów do 11pkt.

 

 1. Każdy z zawodników posiada wartość punktową związaną z jego miejscem w rankingu:

 

m-ce 1 –100pkt, m-ce 2 –90pkt, m-ce 3 –85pkt, m-ce 4 –80pkt, m-ce 5-8 –75pkt, m-ce 9-12 –70pkt, m-ce 13-16 –65pkt,m-ce 17-20 –60pkt, m-ce 21-24 –55pkt, m-ce 25-28 –50pkt, m-ce 29-32 –45pkt, m-ce 33-36 –40 pkt, m-ce 37-42 –35pkt, m-ce 43-48 –30pkt,m-ce 49-54 –25pkt, m-ce 55-60 –20pkt, m-ce 61-66 -15 pkt, m-ce 67-(…) –10pkt

 

 1. Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje 100% wartości punktowej przeciwnika

Zawodnik pokonany otrzymuje punkty za każdy wygrany set:

 • w przypadku przegranej w stosunku 0:3 nie otrzymuje punktów,

 • w przypadku przegranej w stosunku 1:3 otrzymuje 25% wartości punktowej przeciwnika,

 • w przypadku przegranej w stosunku 2:3 otrzymuje 50% wartości punktowe przeciwnika.

 1. Przyjmujemy zasadę, że zawodnicy powinni grać mecze i nie odmawiać wyzywającym. Dlatego odmówić rozegrania meczu z wyzywającym zawodnikiem można tylko w przypadku, gdy zawodnik rozegrał lub umówił sobie już rozegranie 4 meczów, lub ewentualnie z powodu kontuzji czy choroby.

 2. Jeżeli zawodnik umówi mecz ligowy i nie pojawi się, jego przeciwnik wygrywa mecz walkowerem.

 3. Jeżeli zawodnik 3- krotnie nie pojawi się na umówione mecze, przegrywając je walkowerem, zostaje zawieszony w lidze.

 4. Ranking jest aktualizowany raz w miesiącu – 1-go dnia kolejnego miesiąca.

 

 1. Brak aktywności/Niedyspozycyjność

 

 1. Osoby, które nie rozegrają w Lidze żadnego meczu przez 2 miesiące (licząc od daty zapisania do ligi), nie informując organizatora o kontuzji lub innej ważnej kwestii uniemożliwiającej im uczestnictwo w rozgrywkach, będą wykreślani z listy graczy z możliwością powrotu do ligi po ponownym zapisie.

 2. Kontuzja lub inna przyczyna braku aktywności ligowej powinna zostać natychmiast zgłoszona do koordynatora ligi na adres: liga@squash4you.pl

W tym przypadku, zawodnik jest oznaczony w systemie Best of 5 jako „nieobecny” i nie ma on możliwości umawiania oraz rozgrywania meczów ligowych.

 

 1. Turniej kwartalny

 

 1. Na zakończenie każdego kwartału rozgrywek organizowany jest zamknięty Turniej Klubowy, w którym prawo uczestnictwa mają wyłącznie aktywni członkowie ligi. Aktywny ligowiec to taki, który w ciągu kwartału rozegrał minimalnie 3 mecze ligowe.

Punkty w ramach nagród będą ogłaszane przed każdym turniejem.

 

 1. Nagrody w Lidze Klubowej na rok 2018

 

 1. Co miesiąc nagroda dla najlepszego zawodnika miesiąca.

 2. Nagroda specjalna dla najaktywniejszego ligowca w miesiącu.

 3. Losowanie nagrody wśród wszystkich, którzy rozegrali min. 4 mecze w danym mc (w losowaniu nie bierze udziału najaktywniejszy ligowiec).

 4. Raz na kwartał, losowanie rakiety Black Knight wśród wszystkich, którzy rozegrali min 3 mecze w każdym mc.

 5. Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych miejsc po podsumowaniu roku, w tym za Imc rakieta Black Knight.

 6. Nagrody dla 3 najlepszych zawodników w turnieju kwartalnym.

 7. Nagroda specjalna dla najaktywniejszego ligowca po podsumowaniu roku.

 8. Dla wszystkich, którzy rozegrają 30 meczów w ciągu pół roku (I-VI lub VII-XII) koszulka techniczna z nadrukiem ligowym.

 9. W ramach nagród miesięcznych przewidziane są:

 • vouchery o wartości 100zł w Enklawa Restaurant & Cocktail Bar,

 • lunche w Enklawa Restaurant & Cocktail Bar

 • vouchery na catering 4 dniowy od Optimal Fit

 

 1. Ochrona Danych Osobowych

Ze względu na nowa politykę prywatności i ochronę danych osobowych każdy uczestnik Ligi Klubowej musi wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Squash4You sp. cywilna, Rafał Chart, Violetta Tomas-Maciantowicz, ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, NIP: 9452130898 Swoich danych osobowych zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1662, dalej zwana ustawą ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy zawodnik/klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zmieniania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Squash4You sp. cywilna, Rafał Chart, Violetta Tomas-Maciantowicz, ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, NIP: 9452130898.

Dane te są zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług klubu także na podstawie posiadanego vouchera lub na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez klub jak również do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych takich jak ligi czy turnieje organizowane przez klub.

WAŻNE! Podanie przez zawodnika/klienta danych osobowych w procesie zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy/usługi.

 

Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie trwania sezonu ligowego.