Regulamin i zasady rozgrywek: Klubowa Liga Squasha Squash4You

Informacje ogólne
Klubowa Liga Squasha prowadzona jest za pomocą systemu Best of 5 na stronie ligowej klubu Squash4You:  bo5.pl/squash4you

Aby zapisać się należy wysłać zgłoszenie na adres: liga@squash4you.pl lub zapisać się w recepcji klubu. Koordynatorem Klubowej Ligi Squasha jest Marek Januszkiewicz - kontakt: liga@squash4you.pl

Przystąpienie do Ligi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rozgrywek.

Terminy rozgrywek

Datę meczu ustalają sami zawodnicy i rozgrywają mecze na samodzielnie zarezerwowanych w tym celu kortach lub na własnych stałych rezerwacjach. Nie ma określonej odgórnie godziny rozgrywania meczów ligowych. Koszt wynajmu kortu zawodnicy rozliczają pomiędzy sobą indywidualnie. Umawianie meczów może być dokonane za pomocą systemu bo5 (wyzywanie zawodników na mecz), drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą zamkniętej grupy na portalu Facebook. Klub nie bierze odpowiedzialności za brak rezerwacji kortu na mecze ligowe.

Rozgrywki i punktacja

Mecze odbywają się poprzez wyzwanie innych zawodników. Wywołać na mecz można każdego zawodnika z ligi, przy czym z danym zawodnikiem nie można rozegrać więcej niż jeden mecz ligowy w danym miesiącu. Ranking ustalany jest na podstawie sumy punktów z czterech najlepszych meczów rozegranych przez zawodnika w każdym z ostatnich trzech miesięcy.

W styczniu 2024 ranking zostanie wygenerowany na podstawie końca roku 2023 wg. poprzedniego regulaminu.
W lutym 2024 ranking będzie ustalony na podst. I 2024
W marcu 2024 na podst. I i II 2024
W kwietniu 2024 na podst. I, II i III 2024
W maju 2024 na podst, II, III, IV 2024 itd……

Mecze rozgrywane są systemem ‘Best of 5’ (do 3 wygranych setów), liczenie setów do 11pkt.
Każdy z zawodników posiada wartość punktową związaną z jego miejscem w rankingu:

m-ce 1 –100pkt, m-ce 2 –90pkt, m-ce 3 –85pkt, m-ce 4 –80pkt, m-ce 5-8 –75pkt, m-ce 9-12 –70pkt, m-ce 13-16 –65pkt,m-ce 17-20 –60pkt, m-ce 21-24 –55pkt, m-ce 25-28 –50pkt, m-ce 29-32 –45pkt, m-ce 33-36 –40 pkt, m-ce 37-42 –35pkt, m-ce 43-48 –30pkt,m-ce 49-54 –25pkt, m-ce 55-60 –20pkt, m-ce 61-66 -15 pkt, m-ce 67-(…) –10pkt

Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje 100% wartości punktowej przeciwnika. Zawodnik pokonany otrzymuje punkty za każdy wygrany set:

w przypadku przegranej w stosunku 0:3 nie otrzymuje punktów,
w przypadku przegranej w stosunku 1:3 otrzymuje 25% wartości punktowej przeciwnika,
w przypadku przegranej w stosunku 2:3 otrzymuje 50% wartości punktowe przeciwnika.

Przyjmujemy zasadę, że zawodnicy powinni grać mecze i nie odmawiać wyzywającym. Dlatego odmówić rozegrania meczu z wyzywającym zawodnikiem można tylko w przypadku, gdy zawodnik rozegrał lub umówił sobie już rozegranie 4 meczów, lub ewentualnie z powodu kontuzji czy choroby.
Jeżeli zawodnik umówi mecz ligowy i nie pojawi się, jego przeciwnik wygrywa mecz walkowerem. Jeżeli zawodnik 3- krotnie nie pojawi się na umówione mecze, przegrywając je walkowerem, zostaje zawieszony w lidze. Ranking jest aktualizowany raz w miesiącu – 1-go dnia kolejnego miesiąca.

Brak aktywności/Niedyspozycyjność

Osoby, które nie rozegrają w Lidze żadnego meczu przez 2 miesiące (licząc od daty zapisania do ligi), nie informując organizatora o kontuzji lub innej ważnej kwestii uniemożliwiającej im uczestnictwo w rozgrywkach, będą wykreślani z listy graczy z możliwością powrotu do ligi po ponownym zapisie. Kontuzja lub inna przyczyna braku aktywności ligowej powinna zostać natychmiast zgłoszona do koordynatora ligi na adres: liga@squash4you.pl

Nagrody w Lidze Klubowej

Co miesiąc nagroda dla najlepszego zawodnika miesiąca. 

Nagroda specjalna dla najaktywniejszego ligowca w miesiącu. Jeśli w danym miesiącu jest 2 lub więcej zawodników z taką samą ilością meczów nagrodę otrzyma gracz, który wygrał bezpośredni pojedynek, a jeśli taki nie został rozegrany zostanie wyłoniony w drodze losowania. 

Losowanie nagrody wśród wszystkich, którzy rozegrali min. 4 mecze w danym mc (w losowaniu nie bierze udziału najaktywniejszy ligowiec).
    
Nagroda specjalna dla najaktywniejszego ligowca po podsumowaniu roku.