1) Organizatorem rozgrywek jest Factory Squash & Fitness,

2) Kategorie: Open.

3) Sezon rozgrywek składa się z 11-13 rund + turniej finałowy.

Rozgrywki odbywają się w rundach co tydzień w czwartki, start o godzinie 19:00

Każda grupa (6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5 lub 7 zawodników. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej.
Gramy systemem "każdy z każdym". Do prowadzenia i sędziowania rozgrywek używamy systemu  Bo5. Po rozegraniu rundy wyniki rundy są podliczane w Bo5 i doliczne do rankingu sezonu. Dwóch najlepszych graczy z grupy awansuje do grupy wyższej a dwóch najsłabszych spada do grupy niższej, w przypadku zwiększenia liczby graczy w grupie, w stosunku do rundy poprzedniej, kolejny gracz z grupy niższej uzupełnia grupę wyższą. Gracz nieobecny automatycznie spada do grupy niższej. W pierwszej rundzie decyduje ranking poprzedniego sezonu (w pierwszym sezonie ranking PFS).  Obowiązuje zasada, że grupa wyższa powinna być w miarę możliwości pełna czyli 6 osobowa. 

4) Potwierdzenia obecności odbywają się przez system Bo5 lub mailem na adres: squash@cezag.com. Zapisy na daną rundę zamykane w dniu rundy, na 4 godz. przed grą.  Rozgrywki trwaja około 2 godziny, a ilość dostępnych kortów zależy od ilości zgłoszonych zawodników.

5) Oficjalna Piłka: FLS 1 Liga - Dunlop 2 dot (yellow) lub Dunlop 1 dot (yellow) ;  FLS 2,3, itd. Liga - Dunlop 1 dot (yellow). Możliwa jest zmiana rodzaju piłki na wniosek graczy danej rundy, ale powinno to nastąpić przed rozpoczęciem pierwszego meczu. Piłki zapewniają gracze. 

6) Opłata za każdą rundę wynosi 30 zł, które zawiera opłatę za korty i koszty organizacyjne. Nie obejmuje rakiet.

7) Mecz składa się z 2 lub 3 setów czyli Best of 3, przy małej frekwencji (4 lub mniej graczy) i zgodzie 2/3 uczestników dopuszcza się Best of 5. Gra toczy się do 11 punktów w każdym secie, z dwu punktową przewagą lub do osiągnięcia 21 punktów przez jedego z graczy. Sędziowanie: Mecze rozgrywane będą bez udziału sędziego, prowadzone wg. zasady „fair – play” lub sędziowane przez innych graczy na tabletach Bo5. W sytuacjach spornych pomaga gracz odpoczywający lub powtarzamy (let) bez pkt. z zagrywką z tej samej strony.

9) Mecze odbywają się w oparciu o reguły gry w squash’a opublikowane na stronie www.pfs.com.pl

10) Każdy zawodnik bierze udział w rozgrywkach ligowych na własną odpowiedzialność.

11) Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko.

12) Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz regulaminu klubu Factory.

13) Ranking będzie ustalany za pomocą punktów przyznawanych za każdą kolejkę wg. systemu i algorytmu Bo5. Do klasyfikacji końcowej sezonu liczone bedzie 10 najlepszych wyników.

14) Wnioski i uwagi do regulaminu Ligi lub organizatora prosimy zgłaszać za pośrednictwem e-maila: squash@cezag.com, lub pisemnie w recepcji klubu.