1. Organizatorem Ligi KLubowej - WAKACJE.PL zwanej dalej Ligą, jest Klub Facory Squash&Fitness.

2. W rozgrywkach Ligi biorą udział tylko osoby, posiadające konto klubowe, zwane dalej Zawodnikami.

3. W zależności od liczby zgłoszonych Zawodników, zostaną utworzone grupy ligowe: Grupa 1, Grupa 2 itd.

4. W danej grupie rozgrywkowej mecze rozgrywa 6 zawodników. W przypadku zgłoszenia mniej niż 5-4 osób do ostatniej grupy, grupy ostatnia i przedostatnia zostaną połączone, przy czym liczba osób w grupie połączonej nie może być większa niż 8 osób.

5. Rozgrywki Ligii będą podzielone na 4 rundy, składające się z 8 kolejek rozgrywanych co tydzień, ( po zakończeniu każdej rundy odbędzie się Turniej Ligowy mający wpływ na końcową punktację ogólną Zawodnika, tym samym na zajęte przez niego miejsce w rozgrywkach Ligi). Do całkowitej punktacji sezonu będzie wliczane 6 najlepszych wyników z rund oraz turniejów łacznie.

6. Po uprzednim zapisaniu się do Ligi, zawodnicy według rankingu z poprzedniej edycji zostaną przydzieleni do poszczególnych grup rozrywkowych. Nowi zawodnicy zostaną zapisani do kolejnych grup. Organizator ma prawo przyznać dziką kartę zawodnikowi, prezentującemu wysoki poziom gry, czyli dołączyć do grupy wg własnego uznania.

7. Zawodnicy będą rozgrywali mecze raz w tygodniu w systemie ,,każdy z każdym ", „best of three”.

8. Rozegranie co najmniej jednej kolejki Ligi w rundzie jest warunkiem sklasyfikowania w danej rundzie (w przeciwnym razie punkty ogólne zdobyte w rundzie nie będą dodane do poprzedniego dorobku).

9. Nieobecność w rozgrywkach zawodnik jest zobowiązany zgłosić w recepcji Klubu lub telefonicznie najpóźniej do godziny 15:00 dnia rozgrywek. 

10. W przypadku dołączenia do Ligi w trakcie sezonu, Zawodnik będzie przypisany do najniższej grupy.

11. W przypadku nie rozegrania meczu zostaje przyznany walkower 2-0.

12. Kolejność zawodników danej kolejki wyliczana będzie po jej zakończeniu na podstawie algorytmu systemu BO5, punktacja kolejki wg tabeli punktowej zamieszczonej poniżej.

13. Po każdej kolejce dwóch Zawodników z każdej grupy spada do grupy niższej oraz dwóch Zawodników z grupy niższej awansuje do grupy wyższej (odpowiednio z najniższych i najwyższych pozycji w grupie).

14. Do punktacji danej rundy liczy się 6 najlepszych kolejek zawodnika.

15. Na koniec sezonu zostanie rozegrany turniej finałowy, który wyłoni końcową klasyfikację Ligi. W zależności od zajętego miejsca w turnieju zawodnicy będą premiowani dodatkowymi punktami, które mogą wpłynąć na jego ostateczną pozycję w tabeli.

16. Opłaty:

  • 40 zł przystąpienie do ligi
  • 30 zł uczestnictwo w kolejce
  • 40 zł uczestnictwo w turnieju ligowym (zawiera opłate 10zł do PFS)

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek ligowych.

18. Przystąpienie do Ligi Klubowej Squasha jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu Ligi.