Regulamin Kołobrzeskiej Ligi Squasha (KLS) 2021 


Kołobrzeska Liga Squasha 2021 (7. edycja ) składać się będzie z 8 kolejek, a do klasyfikacji końcowej będą brane pod uwagę najlepsze wyniki danego zawodnika z 6 kolejek.
Zapisów dokonuje się telefonicznie 660 760 588 /FB Squash w Kołobrzeg @Krzysiek Ochociński/ https://bo5.pl/squashkolobrzeg


Warunkiem wzięcia udziału w danej kolejce ligowej jest potwierdzenie uczestnictwa, najpóźniej do soboty poprzedzającej rozgrywki. Opłatę w wysokości 25 zł uiszcza się w recepcji klubu Ellite Squash Club w dniu rozgrywek ligowych.


Kolejki ligowe rozgrywane będą co 2 tygodnie, w uzgodnionym dniu. Nie ma możliwości przełożenia kolejki z powodu nieobecności zawodnika (choroba, wyjazd, itp.)
Podczas każdej kolejki będą utworzone grupy. Zawodnicy grają systemem „każdy z każdym” do 2 wygranych setów, gdzie każdy set grany jest do 11 punktów. Przy stanie 10-10, do 2 punktów przewagi. 


O zajmowanych miejscach w grupie decyduje:
liczba zwycięstw
różnica setów
różnica punktów
bezpośrednie spotkanie


Gramy piłkami firmy Dunlop z 2 kropkami.


Na zakończenie rozgrywek przewidziane są nagrody od sponsorów.
Punktacja :
Grupa A , 1 – 200pkt., 2 – 190pkt., 3 – 180pkt., 4 – 170 pkt., 5 – 160pkt.
Grupa B, 1 – 165pkt, 2 – 155pkt, 3 – 145pkt, 4 – 135pkt, 5 – 125pkt.
Grupa C, 1 – 130pkt, 2 – 120pkt, 3 – 110pkt, 4 – 100pkt, 5 – 90pkt.
Grupa D, 1 – 95pkt, 2 – 85pkt, 3 – 75pkt, 4 – 65pkt, 5 – 55pkt.
Bonifikata 7 pkt za:
wygranie wszystkich meczów w grupie
Bonifikata 8 pkt za
wygranie wszystkich meczów w grupie bez straty seta

Podstawowym kryterium przy ustalaniu grup to awans dwóch najlepszych zawodników, następnie grupy uzupełnia się wg miejsc zajmowanych przez zawodników w ostatniej kolejce.
Organizator ma prawo przyznać dziką kartę zawodnikowi, uwzględniając jego wysoki ranking PZSQ/SSA/KLS
Mecze sędziują sami zawodnicy.
W kwestiach nieujętych przez regulamin KLS oraz w kwestiach spornych decyduje organizator rozgrywek
Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, ubezpieczają się we własnym zakresie.


Każdy zawodnik powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o udziale w grze. Przystąpienie do gry jest jednoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym intensywny wysiłek.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Squash'u ( LET/STROKE).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przykre zdarzenia losowe, powstałe na zawodach.
Uczestnicy Ligi wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg imprezy, które mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych organizatorów turnieju i sponsorów.
Zawodnik biorący udział w Kołobrzeskiej Lidze Squasha automatycznie akceptuje regulamin tych rozgrywek.
Organizator ma prawo zmiany systemu rozgrywek podczas każdej kolejki ligowej (w zależności od liczby uczestników).
Link do rankingów
https://bo5.pl/squashkolobrzeg
PLAY SQUASH !!!