Gracze przydzielani są do grup wg stopnia zaawansowania, tak aby rywalizacja była atrakcyjniejsza dla uczestników. Po każdej kolejce gracze otrzymują odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Po rozegranych meczach następują awanse i spadki. Formuła dopuszcza dopisanie się nowych uczestników w dowolnym momencie rozgrywek. Po zgłoszeniu udziału do kolejki każdy zawodnik zostaje przydzielony do jednej z grup wg stopnia zaawansowania. Celem Ligi jest zrzeszenie jak największego grona wielbicieli squasha, zapewnienie im partnerów do gry bez konieczności ich szukania, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej, w duchu rywalizacji 

1. O przydziale do grupy decyduje:

  • wynik osiągnięty przez gracza w ostatniej rozegranej przez niego kolejce
  • dzika karta organizatora
  • ranking PFS/SM jeśli istnieje dla gracza

2. Awans do grupy wyższej uzyskuje dwóch najlepszych zawodników z grupy po każdej kolejce rozgrywek.

3. Spadek Liczba graczy spadających do niższej grupy może być różna za względu na:

  • „powroty” graczy z wyższych grup po planowej absencji w poprzedzających kolejkach.
  • dziką kartę organizatora przyznaną do grupy wyższej

4. System rozgrywek Każda grupa oprócz grupy najwyższej powinna liczyć 8-11 zawodników i rozegrać mecze „każdy z każdym” do 15 punktów.

Jeśli grupa będzie liczyć ponad 11 osób, mecze rozgrywamy do 11 punktów. Jeśli grupa liczyć będzie mniej niż 7 graczy, mecze rozgrywamy do 2 wygranych setów do 11 pkt.

Grupa 1 może liczyć od 6 do 10 zawodników w zależności od decyzji organizatora.

Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu SQUASH MAŁOPOLSKA zgodnie z rangą rozgrywek.

W kwestiach nieujętych przez niniejszy regulamin oraz w kwestiach spornych decyduje organizator rozgrywek.

Wszystkich uczestników Ligi obowiązuje regulamin obiektu w którym rozgrywana jest kolejka ligowa.

Osoba zgłaszająca się do udziału w turnieju/lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych, w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zgłoszenia do każdej kolejki ligowej przyjmują organizatorzy.

Płatności za kolejkę należy dokonać internetowo korzystając z systemu Bo5 na którym prowadzone są rozgrywki ligowe

Zgłoszenie uznawane jest za terminowe, jeśli uczestnik zgłosi i opłaci swój udział do dwóch dni (włącznie) poprzedzających kolejkę ligową. Opłata przy terminowym zgłoszeniu wynosi 50 zł.

Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek dzień przed kolejką ligową, jego zgłoszenie traktowanie jest jako nieterminowe. Opłata przy nieterminowym zgłoszeniu wynosi 60 zł.


Podział na grupy dokonywany jest dzień przed rozgrywaną kolejką.
Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek po tym terminie trafia na listę rezerwową i jego udział będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zwolni się miejsce w przewidzianej dla niego grupie, lub gdy organizator uzna, że zmiany nie będą skutkowały większymi utrudnieniami dla innych uczestników.

Opłata dla zawodników rezerwowych wynosi 60 zł.

 

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek na adres mailowy: squashmalopolska@gmail.com

Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce SM nastąpi wcześniej niż

24h przed rozpoczęciem meczów, wniesiona opłata przechodzi na kolejną kolejkę ligową do której zgłosi się rezygnujący.

Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie (później niż 24h przed rozpoczęciem gier) opłata nie będzie zwracana.

 

Zawodnicy uczestniczący w lidze deklarują, że nie mają żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych a udział rozgrywkach biorą na własną odpowiedzialność.

 

Osoba zgłaszająca się do udziału w turnieju/lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników