Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Listopad 2020

 17.11-31.12.2020      17      2021