Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Listopad 2023

 1-30.11.2023      38      2023-2024