1. Liga Klubowa sezon jesień.zima 2018 w Squashstacji to 12 kolejek ligowych + kolejka 0 pomagająca w rozstawieniu zawodników odbywających się co 2 tydzień w piątek.

Sezon jesień/zima /2018 trwa od 5 października do 29 marca 2019

2. Terminarz sezonu zimowego dostępny w zakładce Terminarz.

3. Godziny rozgrywek

Liga Klubowa: 18:00 (piątek)

4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są: TUTAJ.

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy czwartek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 12:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: dawid.wilas17@gmail.com i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania ewentualnie ranking PFS

5. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 40 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Uczestnictwo. W Lidze Squasha w Squashstacji może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

7. Wpisowe na listę ligi wynosi 80 zł, w ramach wpisowego zorganizujemy imprezę integracyjną i każdy zawodnik na koniec ligi otrzyma pamiątkową koszulkę za każdą kolejkę ligową 40 zł.

Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (czwartek godz. 12:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.

9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie:

średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział,
awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze miejsce i drugie miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły ostatnie miejsce i przed ostatnie spadają do ligi niższej niż to wynika z przydziału rankingowego), Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczas swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).
10. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (6-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 5 lub 7 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:

zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
bezpośredni wynik meczu między zawodnikami
11. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym branych jest pod uwagę 7 najlepszych występów zawodnika.

12. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników sezonu oraz imprezą integracyjną.

13. Puchary i nagrody.

Puchary wręczane są 3 najlepszym zawodnikom sezonu.

Nagrody sponsoruje firma Squashwil i Squashstacja

Nagrody o łącznej wartości ponad 4000 zł

1 miejsce -

2 miejsce -

3 miejsce -

4 miejsce -

5 miejsce -

14. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Klubowej w Squashstacji wyraża zgodę na:

przetwarzanie swoich danych osobowych,
umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.squashstacja.pl oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w Internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.
15. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Squashstacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.

16. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

17. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem nowego sezonu.