Informacje ogólne

1. Zielonogórska Liga Squasha składa się z 12 kolejek ligowych. Edycja „Wiosna 2019” rozgrywana jest co tydzień w wtorek. Do klasyfikacji końcowej uwzględniane będzie dziewięć najlepszych wyników danego zawodnika.
2. Liga składa się z 2 podstawowych poziomów. Gradacja jest następująca:

• Pierwsza liga (wtorek – gra 6 (warunkowo 7*) osób, spadek do 2 zawodników),
• Druga liga (wtorek – gra 5-6 (warunkowo 7*) osób, awans do 2 zawodników),

Uwaga! Awans lub spadek jest ważny tylko na następną kolejkę ligową. Nowi zawodnicy lub osoby po przerwie rozpoczynają rozgrywki od drugiej ligi, jeżeli jest wolne miejsce.

* Przyznanie przez organizatora dzikiej karty lub szczególne okoliczności
* Dzika karta nie gwaranuje utrzymana, spadku ani awansu w lidze. Jest przyznawana okolicznościowo i nie wpływa na spadek i awans pozostałych zawodników w lidze. Punkty zawodnika z dziką kartą liczą się do generalnej klasyfkacji.

Zgłoszenia startu

3. Zgłoszenia do ligi odbywają się przez stronę bo5.pl/squashteam/ lub telefonicznie pod nr tel. 608 57 83 68
4. Zakłada się domyślnie, że zawodnik, który awansował do wyższej grupy, utrzymał się lub spadł do niższej grupy bierze udział w kolejnych rozgrywkach. Udział nowej osoby musi być zgłoszony i potwierdzony przed startem danej ligi, co pozwoli ustalić ilość osób w danej lidze oraz pojemność listy rezerwowej w danych rozgrywkach. Rezygnacja lub udział osoby po przerwie w rozgrywkach musi być zgłoszony telefonicznie pod nr tel. 608 57 83 68.
5. Zapisanie się na kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zasady udziału

6. Udział w lidze jest płatny z góry. Jednorazowe uczestnictwo w kolejce ligowej kosztuje 55 zł i należy uiścić je najpóźniej przed rozpoczęciem gier ligowych.
7. Brak wpłaty może skutkować przesunięciem zawodnika na listę rezerwową.

Nieobecności

8. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zawodnik może liczyć na grę w kolejnym tygodniu w tej samej grupie lub o jeden poziom niższej, o ile inny zawodnik zwolni miejsce w grupie na odpowiednim poziomie.
9. W przypadku, gdy zwalnia się miejsce w 1 lidze a nie ma oczekującego zawodnika (zgłaszającego wcześniej nieobecność) do gry zostanie zaproszony 3. zawodnik z 2 ligi lub 5. zawodnik z 1 ligi. W przypadku większej liczby nieobecności niż dwóch zawodników organizator może przydzielić dzikie karty, aby utrzymać poziom rozgrywek.
10. W przypadku, gdy zwalnia się miejsce w 2 lidze a nie ma oczekującego zawodnika (zgłaszającego wcześniej nieobecność) do gry zostanie zaproszony gość lub zawodnik z listy rezerwowej o ile pojawi się na rozgrywkach do 21:00 w dniu rozgrywek gotowy do startu.
10. Zastępstwo zawodnika - Avatar. Chodzi o to, że zawodnik, który ma zamiar nie pojawić się na kolejnych rozgrywkach – może swoje miejsce utrzymać, o ile na jego miejsce przyjdzie zastępca, na takim poziomie sportowym, że utrzyma miejsce zastępowanego lub nawet je polepszy awansując wyżej. Warunkiem wprowadzenia „Avatara” do obiegu jest opłacenie jego udziału w grze z góry. Jest to także możliwość uzyskania awansu do wyższej kategorii o ile ktoś bardzo tego pragnie. Choć awans uzyskany samodzielnie smakuje o niebo lepiej. Pozyskanie Avatara wyklucza start osoby zastępowanej w danej edycji.
11. W przypadku, gdy zawodnik zrezygnuje z gry w dniu ligowym (wtorek) oraz nie zapewni swojego zastępcy/avatara na odpowiednim poziomie sportowym jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę. Nie utrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

Jak gramy?

12. W każdej grupie rozgrywa się mecze dwusetowe każdy z każdym. Zawodnik wchodzący na kort powinien być przygotowany do gry (rozgrzany). Dłuższa rozgrzewka (do 3 minut na dwóch zawodników) dotyczy wyłącznie pierwszych meczów lub przypadku zmiany (pęknięcia, utkwienie pod sufitem) piłeczki.
13. Mecze rozgrywane są do dziewięciu lub jedenastu punktów z nagłą śmiercią (dziewiąty lub jedenasty punkt wygrywa set).
14. Mecze z zawodnikami sklasyfikowanymi w rankingu PFS na pozycji od 1 do 150 odbywają sie z następującym handicapem:

a) zawodnik w rankingu PFS na pozycji 1-50 każdy set zaczyna od wyniku 0:7.
b) zawodnik w rankingu PFS na pozycji 51-100 każdy set zaczyna od wyniku 0:6.
c) zawodnik w rankingu PFS na pozycji 101-120 każdy set zaczyna od wyniku 0:5.

Przerwy w grze

15. Przerwa pomiędzy setami może trwać nie więcej niż 30 sekund. Podczas przerwy między setami zawodnicy nie powinni opuszczać kortu. Opuszczenie kortu może być traktowane jako poddanie kolejnego seta.
16. Rozgrywane są zawsze dwa sety (możliwy wynik to remis, wygrana, przegrana), wyniki powinny być zapisane w tabeli ligowej natychmiast po rozegraniu meczu.
17. Inne zasady obowiązują w przypadku, gdy nie ma pełnej obsady – ustala je za każdym razem organizator.

Sędziowanie

18. Wprowadza się zapis uproszczony. Zawodnik sędziujący zapisuje wynik, podaje go zawodnikom grającym i rozstrzyga sytuacje sporne. W przypadkach meczów „podwyższonego ryzyka” mecz może być sędziowany przez dwóch sędziów.
19. Decyzje sędziego/ów zewnętrznych są ostateczne.

Podsumowie

20. Uczestnik rozgrywek ligowych zobowiązany jest do zgłębienia przepisów gry w squash. W szczególności tępione będą metodami administracyjnymi zachowania niebezpieczne dla innych uczestników ligi.
21. Uczestnik wnosząc opłatę startową nabywa prawo do rozegrania wszystkich meczów w ramach odpowiedniej grupy ligowej, ale nie oznacza to prawa do wykorzystywania całego czasu rozgrywek na potrzeby zawodników. Wyłącznym dysponentem czasu na potrzeby ligi jest ORGANIZATOR LIGI. Rozegranie dodatkowych meczów w czasie trwania ligi wymaga uzyskania zgody organizatora.
22. Skład grup ligowych ustala organizator na podstawie zgłoszeń oraz przyjętych opłat za udział.
23. Rozgrywki danej edycji wyłonią Mistrza Ligi danej edycji. Skład pierwszej edycji zostanie ustalony na podstawie rankingu ostatniej oraz poprzednich edycji.

Ustalanie kolejności końcowej

24. O kolejności końcowej w grupie ligowej decyduje kolejno:

a) ilość wygranych meczów
b) ilość wygranych setów,
c) suma punktów zdobytych we wszystkich meczach danej kolejki
d) suma punktów straconych we wszystkich meczach danej kolejki
e) wynik meczu bezpośredniego
f) różnica punktowa
g) rzut monetą

Punktacja ligowa

25. Ranking końcowy zostanie wyliczony jako suma dwunastu najlepszych wyników z wszystkich wyników ligowych danego zawodnika.

26. Punktacja:

  Liga 1  Liga 2 Liga 3
1 565 484 403
2 545 464 383
3 525 444 363
4 505 424 343
5 485 404 223
6 465 384 303
7 445 364 283
8 425 344 263

 

27. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.
28. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej organizatora oraz w systemie BO5
29. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu
30. Sytuacje nieopisane w niniejszym regulaminie organizator będzie rozpatrywał indywidualnie
31. Podział na grupy w pierwszej kolejce zostanie ustalony na podstwie rankingu z edycji JESIEŃ 2018

32. Stan regulaminu na dzień 09.04.2019


Zasady wzorowanie na rozgrywkach Squash Masters