SSL SILESIA SQUASH LEAGUE
 
 

KTO MOŻE ZAGRAĆ W SSL? 

SSL to projekt dedykowany dla wszystkich - bez względu na prezentowany poziom zaawansowania gry. Odpowiedni podział na grupy, pozwoli na prowadzenie rozgrywek na odpowiednim poziomie.

CZY SSL ZASTĄPI LIGI KLUBOWE?

Nie. Celem SSL jest uzupełnienie rozgrywek klubowych. W odróżnieniu od lig klubowych, kolejka SSL rozgrywana jest we wskazanym przez Organizatora terminie i miejscu.

GDZIE I KIEDY ROZGRYWANE BĘDĄ KOLEJKI SSL?

1 KOLEJKA 22 wrzesień 2018 - Silesia Club Bytom (S4S)

2 KOLEJKA 27 październik 2018 - SquashFit Katowice

3 KOLEJKA 17 listopad 2018 - Squash and More Orzech

4 KOLEJKA 15 grudzień 2018 - Squash Point Sosnowiec

5 KOLEJKA 26 styczeń 2019 - Silesia Club Bytom (S4S)

6 KOLEJKA 9 luty 2019 - SquashPoint Sosnowiec

7 KOLEJKA 23 marzec 2019 - Squash and More Orzech

8 KOLEJKA 27 kwiecień 2019 - SquashFit Katowice

KTO JEST ORGANIZATOREM SSL?

Organizatorem głównym jest S4S Squash For Silesia przy udziale klubów SquashPoint Sosnowiec, SquashFit Katowice oraz Squash and More Orzech.

W JAKIEJ FORMULE PROWADZONE BĘDĄ ROZGRYWKI SSL?

Zgłoszeni zawodnicy zostaną podzieleni na 5 osobowe grupy. We wskazanym terminie kolejki, zawodnicy grają w określonych przez Organizatora godzinach każdy z każdym, metodą Bo3. Zawodnik z największą ilością punktów uzyskanych w danej kolejce, uzyskuje awans do grupy wyższej, zawodnik z najniższa spada do grupy niższej.

KTO ZOSTAJE ZWYCIĘZCĄ SSL?

Zawodnik / zawodniczka - który / która uzyska w przeciągu całego sezonu największą ilość punktów.

JAKA JEST PULA NAGRÓD W ROZGRYWKACH SSL?

Łączna pula nagród w rozgrywkach SSL Silesia Squash League wynosić będzie 12 000 zł Zwycięzca SSL otrzyma 3 000 zł. Za drugie miejsce - 2 000 zł, za trzecie - 1 000 zł. Jednocześnie wśród uczestników każdej kolejki, losowana będzie rakieta marki HEAD o wartości detalicznej nie niższej niż 500 zł brutto (8 kolejek - 8 rakiet). Dodatkowo Organizatorzy na zakończenie sezonu wręczać będą dodatkowe nagrody, dla zawodnika z największą frekwencją oraz najlepszej zawodniczki. Pośród pozostałych uczestników ligi SSL rozlosowane zostaną na zakończenie sezonu nagrody o wartości 2 000 zł.

GDZIE MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ DO SSL?

Zapisy prowadzimy przez stronę www.bo5.pl/SSL

ILE WYNOSI WPISOWE?

Jednorazowe wpisowe do SSL wynosi 100 zł brutto. Jednocześnie w ramach wpisowego zawodnik otrzymuje unikatową spersonalizowaną koszulkę zawodnika ligi SSL oraz unikatowy identyfikator.

CZY ZAWODNIK OPRÓCZ WPISOWEGO PONOSI DODATKOWE KOSZTY?

Potwierdzając udział w danej kolejce, zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł brutto. Z dodatkowej opłaty pokrywane są koszty administracyjne, kosz wynajęcia kortu oraz piłki (HEAD, 2 kropki - Prime) . Dodatkowo zawodnicy otrzymują posiłek (katering zapewnia firma Master Dieta) oraz wodę Id' Eau.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O SSL?

Zalecany jest kontakt z Organizatorami rozgrywek w poszczególnych klubach Łukasz Piasecki - S4S Squash For Silesia (668-254-244) Rafał Rygielski - SquashPoint Sosnowiec Anna Zawartka - SquashFit Katowice Artur Mostowy - Squash and More Orzech ZapraszaMY do udziału w SSL Silesia Squash League!

 

 REGULAMIN ROZGRYWEK SILESIA SQUASH LEAGUE


1. Założycielami rozgrywek Silesia Squash League są:
 Stowarzyszenie S4S Squash For Silesia – reprezentowane przez Łukasz Piasecki
 SquashFit Katowice – reprezentowane przez Anna Zawartka
 SquashPoint Sosnowiec – reprezentowane przez Rafał Rygielski
 Squash and More Orzech – reprezentowane przez Artur Mostowy
2. Podmiotem głównym określanym jako Organizator, występującym w imieniu założycieli rozgrywek, jest Stowarzyszenie S4S Squash For Silesia, reprezentowane przez Łukasza Piaseckiego.
3. Rozgrywki Silesia Squash League powołane zostają w celu:
 Promowania w województwie śląskim dyscypliny jaką jest squash
 Podnoszenia poziomu sportowego zawodników z województwa śląskiego
 Promowaniu zdrowego stylu życia
 Integracji środowiska squashowego w województwie śląskim
4. Rozgrywki Silesia Squash League administrowane będą przy pomocy systemu Bo5.
5. Rozgrywki Silesia Squash League rozgrywane są w okresie od 22 września 2018 do 31 maja 2019
6. Rozgrywki Silesia Squash League składają się z 8 kolejek, które odbywają się raz w miesiącu , zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Organizatora znajdującym się na stronie głównej rozgrywek Silesia Squash League (www.bo5.pl/ssl)
7. Jedna kolejka rozgrywana jest w jednym terminie wskazanym przez Organizatora.
8. Rozgrywki ligowe odbywają się we wskazanych poniżej klubach:
 Silesia Club Bytom (ul. Dzierżonia 19, Bytom)
 SquashFit Katowice (ul. Piotrowicka 90, Katowice)
 SquashPoint Sosnowiec (ul. Jedności 10, Sosnowiec)
 Squash and More (ul. Bytomska 27E, Orzech)
9. Jedna kolejka rozgrywana jest we wskazanym przez Organizatora klubie lub klubach.
10. Informacja o przypisaniu konkretnego klubu do konkretnej kolejki, publikowana będzie przez Organizatora na stronie głównej rozgrywek Silesia Squash League (www.bo5.pl/ssl)
11. W rozgrywkach Silesia Squash League udział mogą brać wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą swój udział do Organizatora poprzez:
 kontakt telefoniczny pod numerem 668 -254-244
 zgłoszenie poprzez aplikację Bo5 (www.bo5.pl/ssl)
12. Zawodnicy zgłaszający swój udział do rozgrywek Silesia Squash League, deklarują że ich stan zdrowia pozwala na uprawianie dyscypliny sportowej jaką jest squash.
13. Zgłoszenia uczestnictwa w rozgrywkach Silesia Squash League przyjmowane są do 17 września 2018.
14. Podział zawodników na grupy bazowe (lista wszystkich zawodników zgłoszonych do SSL), opublikowany zostanie 18 września 2018.
15. Podział zawodników na grupy uczestniczące w danej kolejce (lista osób która potwierdzi udział w danej kolejce) opublikowany zostanie:
 21.09.2018
 26.10.2018
 16.11.2018
 14.12.2018
 25.01.2019
 08.02.2019
 22.03.2019
 26.04.2019
16. Gracze zgłoszeni do rozgrywek Silesia Squash League podzieleni zostają na określoną przez Organizatora ilość grup, z których każda składa się z 5 zawodników.
17. Podział zawodników na poszczególne grupy zostaje dokonany przed startem pierwszej kolejki na podstawie:
 Aktualnego rankingu Polskiej Federacji Squasha opublikowanego na dzień 17.09.2018
 Poprzez przyznanie Dzikiej Karty przez Klub Założycielski
18. Przed każdą następną kolejką, tworzony jest nowy podział grup, z uwzględnieniem wyników z kolejki poprzedniej (awanse / spadki) oraz z szczególnym uwzględnieniem deklaracji obecności podczas danej kolejki (zawodnicy którzy będą nieobecni, nie są uwzględnieni przy podziale grup danej kolejki, w następnej zgodnie z pkt 41, są degradowani do grupy niższej niż ta w której ostatnio grali)
19. Klub Założycielski przyznający Dziką Kartę podejmie wszelkie starania aby przypisując wskazanego przez siebie zawodnika do konkretnej grupy, poziom sportowy reprezentowany przez danego gracza odpowiadał poziomowi sportowemu danej grupy.
20. Wpisowe do Silesia Squash League wynosi 100 zł brutto a opłata dokonywana jest na konto wskazane przez Organizatora. Opłaty dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku „Opłać wpisowe online!” w aplikacji Bo5.
21. Potwierdzenie przez Organizatora uczestnictwa zawodnika w rozgrywkach Silesia Squash League, następuje dopiero po zaksięgowaniu opłaty z tytułu wpisowego (koniecznie przed startem kolejki)
22. Zawodnikowi z tytułu dokonania wpisowego przysługuje:
 Prawo uczestnictwa w rozgrywkach Silesia Squash League
 Spersonalizowana koszulka Silesia Squash League

23. Zawodnik uczestniczący w danej kolejce ponosi dodatkową opłatę w wysokości 50 zł brutto, którą należy uiścić na za pomocą
przycisku „Opłać wpisowe online!” w aplikacji Bo5 przy danej kolejce, w terminie na 2 dni przed rozpoczęciem kolejki.
24. Dodatkowa opłata wskazana w pkt 23 zawiera:
 Opłatę za wynajęcie kortu
 Opłatę za posiłek
 Opłatę za napój
 Opłatę za piłki zużyte podczas rozgrywek
 Opłatę serwisową
25. Zawodnicy nie ponoszą innych dodatkowych opłat z tytułu uczestnictwa w rozgrywkach Silesia Squash League
26. Zawodnik przed każdą kolejką ma obowiązek potwierdzić swój udział w kolejnej kolejce, poprzez kliknięcie w aplikacji Bo5
przycisku „Potwierdź udział” na liście zawodników opublikowanej na www.bo5.pl/SSL przy danej kolejce.
27. Potwierdzenie udziału w danej kolejce przyjmowane są do czwartku do godziny 20:00, poprzedzającego termin rozegrania
kolejki.
28. Harmonogram meczów pomiędzy zawodnikami jest przygotowywany przez Organizatora i publikowany na stronie głównej
rozgrywek (www.bo5.pl/ssl) .
29. Zawodnik w ramach jednej kolejki rozgrywa maksymalnie 4 mecze zgodnie z harmonogramem meczów opublikowanym przez
Organizatora na stronie rozgrywek (www.bo5.pl/ssl)
30. Mecze rozgrywane są metodą Best of Three. Sety rozgrywa się do 11 punktów , przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.
31. Mecze sędziowane są przez graczy wskazanych przez Organizatora rozgrywek (informacja publikowana na harmonogramie
kolejki na stronie www.bo5.pl/ssl), przez osoby wytypowane przez Organizatora do sędziowania rozgrywek (sędziowie z
ramienia Polskiej Federacji Squasha ) lub przez samych zawodników.
32. Mecze rozgrywane są czarną piłką z dwoma żółtymi kropkami firmy HEAD.
33. Zawodnicy za rozegrane spotkania uzyskują następującą ilość punktów:
 10 pkt za rozegranie każdego meczu
 10 pkt za zwycięstwo
 2 pkt za wygrany set
 10 pkt w przypadku zwycięstwa walkowerem
 Minus 5 pkt za oddanie meczu walkowerem
34. Punkty zdobyte podczas rozgrywek grupowych w danej kolejce, decydują o ostatecznej pozycji w danej grupie.
35. Na podstawie pozycji uzyskanej w danej grupie, w danej kolejce, przyznawane są punkty opisane w pkt 36, które wliczają się do
klasyfikacji generalnej.
36. Zawodnicy na zakończenie każdej kolejki uzyskują dodatkowe punkty wg poniższego wzoru
 1 miejsce w grupie A – 1 000 pkt
 2 miejsce w grupie A – 990 pkt
 3 miejsce w grupie A – 980 pkt
 4 miejsce w grupie A – 970 pkt
 5 miejsce w grupie A – 960 pkt
 1 miejsce w grupie B – 950 pkt
 Każda kolejna pozycja minus 10 pkt do poprzedniej
37. Do klasyfikacji generalnej zaliczanych jest 7 najlepszych wyników z 8 rozegranych kolejek.
38. Wyniki poszczególnych meczów oraz klasyfikacja generalna publikowane będą online przez Organizatora na stronie głównej
rozgrywek (www.bo5.pl/ssl).
39. Zwycięzcą rozgrywek Silesia Squash League zostaje zawodnik, który na przestrzeni całych rozgrywek zdobędzie największą ilość
punktów w klasyfikacji generalnej (punkty uzyskane z pkt 36)
40. Na zakończenie kolejki, zawodnik zajmujący pozycje 5 w danej grupie, spada do dywizji niższej. Zawodnik z pozycji 1 w danej
grupie, uzyskuje awans do dywizji wyższej, aczkolwiek zważywszy na pkt 41, ilość awansów i spadków może być większa od
założonej.
41. Automatyczny spadek do niższej dywizji otrzymuje również zawodnik, który będzie nieobecny podczas danej kolejki. Brak
obecności jest jednoznaczny z „zerową” ilością punktów dla danego zawodnika za daną kolejkę.
42. Zawodnik ma prawo do złożenia protestu w trakcie trwania kolejki do osoby wskazanej przez Organizatora jako Koordynator
Rozgrywek, obecnej podczas rozgrywanej kolejki w danym klubie
43. Lista Koordynatorów przypisanych do konkretnej kolejki publikowana będzie przez Organizatora, na stronie głównej rozgrywek
(www.bo5.pl/ssl)
44. Protest zawodnika musi zostać rozpatrzony przez Koordynatora Rozgrywek w przeciągu godziny od momentu złożenia wniosku
przez zawodnika uprawnionego do uczestnictwa w rozgrywkach.
45. Zawodnikowi przysługuje odwołanie od decyzji Koordynatora Rozgrywek.
46. Odwołanie drogą elektroniczną składa się do Komisji Rozgrywek, składającej się z przedstawicieli Klubów Założycielskich (patrz
pkt 1) na adres mailowy lpiasecki@s4silesia.pl
47. Odwołanie rozpatrywane będzie w przeciągu 7 dni od momentu złożenia wniosku, a ostateczna decyzja zostanie przekazana
drogą elektroniczną.
48. Komisja Rozgrywek podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równym podziale głosów, decyduje głos Organizatora.

49. Wszelkie kwestie sporne których nie reguluje powyższy Regulamin, rozstrzyga Komisja Rozgrywek.
50. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu rozgrywek i/lub przepisów gry, Komisja Rozgrywek przyznaje sobie prawo do:
 Weryfikacji wyniku meczu
 Usunięcia zawodnika z rozgrywek Silesia Squash League
 Czasowego zawieszenia zawodnika
51. W przypadkach opisanych w pkt 50, Komisja Rozgrywek zobowiązuje się do opublikowania pełnego uzasadnienia swojej decyzji
na stronie głównej rozgrywek (www.bo5.pl/ssl)
52. Odstępstwem od pkt 51 jest sytuacja w której Komisja Rozgrywek w porozumieniu z Zawodnikiem, wobec którego zostaną
podjęte środki dyscyplinujące, zdecyduje inaczej.
53. Pełna lista nagród oraz lista osób nagrodzonych, publikowana będzie przez Organizatora na stronie głównej rozgrywek
(www.bo5.pl/ssl)
54. Nagrody dla uczestników Silesia Squash League
 1 miejsce na zakończenie sezonu w klasyfikacji generalnej – 3 000 zł
 2 miejsce na zakończenie sezonu w klasyfikacji generalnej – 2 000 zł
 3 miejsce na zakończenie sezonu w klasyfikacji generalnej – 1 000 zł
 Na zakończenie każdej kolejki, wśród osób które będą uczestniczyć w rozgrywkach danej kolejki, wylosowana zostanie
rakieta marki HEAD o wartości minimum 500 zł brutto wg ceny katalogowej (8 kolejek = 8 rakiet)
 Podczas ceremonii podsumowania sezonu, wylosowana zostanie dodatkowa nagroda o wartości 500 zł, wśród osób które
wezmą udział we wszystkich 8 kolejkach
 Dodatkowo Organizatorzy przewidują dodatkową pulę nagród o wartości 2 000 zł, które zostaną rozlosowane podczas
ceremonii podsumowania sezonu, wśród osób które brały udział w lidze SSL i wzięły udział w ceremonii podsumowania
sezonu.
55. Podsumowanie rozgrywek oraz ceremonia wręczenia nagród zostanie przeprowadzona przez Organizatora w miejscu i terminie
wskazanym przez Organizatora na stronie głównej rozgrywek (www.bo5.pl/ssl)
56. Udział w lidze jest równoważny z akceptacją Regulaminu ligi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach
związanych z Silesia Squash League.
57. W trakcie rozgrywek Silesia Squash League, Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia , które będą publikowane na stronie
internetowej oraz na portalach społecznościowych na kontach podmiotów wymienionych w pkt 1 powyższego regulaminu .
Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację, lecz musi zgłosić ten fakt pisemnie do Organizatora rozgrywek
przed startem kolejki.
58. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek, z zastrzeżeniem że każde zmiany będą
podane do wiadomości uczestników, z wykorzystaniem strony rozgrywek www.bo5.pl/SSL.

 

2