Regulamin:

Czas trwania ligi: od 01.04.2022 do 30.06.2022

Wpisowe wynosi 50zł. 

 1. Rozgrywki odbywają się w grupach 4-5 osobowych.
 2. W każdej kolejce zawodniczki rozgrywają mecz z każdą rywalką w swojej grupie.
 3. Kolejka trwa 1 miesiąc.
 4. W każdym meczu musi zostać rozegrane 5 gemów (do 11 punktów, PAR). Możliwe wyniki spotkania to 5:0, 4:1 lub 3:2.
 5. Punktacja za mecze:
 • 1 punkt – za rozegranie meczu
 • 1 punkt – za wygranie meczu
 • 1 punkt – za każdy wygrany gem

Maksymalnie jest 7 punktów do zdobycia

Przy wyniku meczu 3:2 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio 5:3 punktów

Przy wyniku meczu 4:1 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio 6:2 punktów

Przy wyniku meczu 5:0 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio 7:1 punktów

 1. Terminy meczów zawodniczki ustalają między sobą.  Do kontaktu między uczestniczkami zostanie utworzona ligowa grupa na WhatsAppie.
 2. Zawodniczki wprowadzają wynik  meczu samodzielnie w aplikacji Bo5 lub podają go na grupie do wprowadzenia przez organizatora. Wszystkie wyniki widoczne są na stronie www.bo5.pl/stacjasquash
 3. Po zakończonej kolejce, dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy (oprócz grupy pierwszej) awansują do wyższej grupy, a 2 najsłabsze spadają do niższej (z wyjątkiem najniższej), a 1 pozostaje w tej samej grupie ( w przypadku pięcioosobowej grupy), może się to różnić w zależności od ilości osób w grupie.
 4. W przypadku posiadania równej ilości punktów przez dwie uczestniczki liczy się bezpośrednie starcie pomiędzy nimi.
 5. Jeśli mecz nie zostanie rozegrany z winy jednej z zawodniczek (zawodniczka nie stawi się na umówione spotkanie lub odwoła je nie proponując nowego terminu) wówczas należy uznać walkower.  Jeśli wina znajduje się po obu stronach, wtedy mecz pozostaje jako nierozegrany i nikt nie otrzymuje punktów.
 6. Zawodniczki, które będą chciały dopisać się do ligi po jej rozpoczęciu, zaczynają rozgrywki od najniższej grupy lub grupy o podobnym poziomie zaawansowania jeśli znajdują się w niej wolne miejsca.
 7. Każda zawodniczka zbiera punkty do rankingu. Ranking obliczony będzie na podstawie wyników z poszczególnych kolejek. 
 8. Zwycięzcą ligi zostanie zawodniczka z najwyższą liczbą punktów w rankingu z zsumowanych kolejek, w których wzięła udział.

 

 

 

W sezonie 2022 rozegrane zostaną 3 kolejki:

1 kolejka: 1.04.-30.04.2022

2 kolejka: 1.05- 31.05.2022

3 kolejka: 1.06- 30.06.2022

 

Po każdej kolejce gracze otrzymują punkty do rankingu wg schematu:

Liga 1

Liga 2

Liga 3

Liga 4

Liga 5

Liga 6

Liga 7

1

470

1

430

1

390

1

350

1

300

1

260

1

220

2

460

2

420

2

380

2

340

2

290

2

250

2

210

3

450

3

410

3

370

3

330

3

280

3

240

3

200

4

440

4

400

4

360

4

320

4

270

4

230

4

190

5

430

5

390

5

350

5

310

5

260

5

220

5

180

6

420

6

380

6

340

6

300

6

250

6

210

6

170

 

 Zapisy oraz szczegółowe informacje pod adresem e-mail: abram@stacjapodolany.pl lub kom: 667619966