Odyseja Umysłu - gramy dla kreatywnych - OPEN

Polski Związek Squasha, turniej kategorii B+ (B4)