Odyseja Umysłu - gramy dla kreatywnych - OPEN

Polska Federacja Squasha, turniej kategorii B+ (B4)