Turniej Otwarcia Smoczej Jamy z Eye Rackets kat. B - OPEN

Polski Związek Squasha, turniej kategorii B (B5)