JUż 20 lipca zapraszamy na urodzinowy turniej kat B+.
Startujemy od 18 w piątek/ juniorski spobota od 9:00.
Zgłoszenia do srody.
Wpisowe 95 zł.
juniorski 25 zł .
Nagrody i medale dla najlepszych.
Zgłoszenia bo5.pl/squashup