Serdecznie zapraszamy w dniu 02.03.2019 o godzinie 9.00 do udziału w II Amatorskim Turnieju Squash FUN & SPORT w Dębicy w formule Open, Dębica, ul. Ratuszowa 9
W zgłoszeniu na turniej squasha należy podać: imię i nazwisko, miasto, numer telefonu. 
 
Zasady rozgrywania turnieju 
Turniej jest jednodniowy, rozgrywany na 2 kortach.  
Mecze rozgrywamy systemem pucharowym (drabinka). Mimo to każdy zagra minimum 3 mecze, gramy o każde miejsce.
Piłką turniejową jest Dunlop (dwie żółte kropki), którą zapewnia organizator. 
Przegrywający dany mecz sędziuje kolejny, odbywający się na tym samym korcie. Gramy systemem do 3 wygranych setów, do 11 pkt., na przewagi (w wypadku zgłoszenia się większej ilości graczy system może być zmieniony: do 2 wygranych setów).
 
Zapisy na turniej przyjmowane są poprzez:
• aplikację / stronę Best of Five
• telefonicznie 725 311 311
• w recepcji klubu
 
Zapisy trwają do 28 lutego 2019 r. Losowanie odbędzie się 1 marca 2019 r. o godz. 16:00 
Wpisowe wynosi  50 PLN.  Opłaty można dokonywać w recepcji FUN & SPORT lub przelewem na rachunek bankowy do 01.03.2019 r. nr rachunku bankowego 
 ALIOR BANK S.A o/Dębica: 74 2490 0005 0000 4600 6481 9926
 
Nagrody: Pierwsze miejsce rakieta do squasha oraz puchary i dyplomy dla zwycięzców.
 
Dla każdego uczestnika : woda, owoce, ciastka ZAPRASZAMY!!!
 
 
Regulamin:
1. Organizatorem turnieju jest Fun & Sport Dębica. Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu , a także regulaminu PFS dostępnego na stronie https://polskisquash.pl/regulaminy-i-przepisy/przepisy-gry/przepisy-gry-singlowej-w-squasha/
2. Zawodnik jest dopuszczony do rozgrywek dopiero po uiszczeniu opłaty wpłaty wpisowej podanej powyżej. Wpisowe zawodnik musi wpłacić przed datą i godziną turnieju (potwierdzenie przelewu), po tym terminie nie ma gwarancji udziału. Odwołania zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na minimum 48 h przed turniejem, po tym terminie wpisowe nie jest zwracane. Zapisanie się nie gwarantuje startu w turnieju, opłacisz wpisowe masz potwierdzony udział, dotyczy wszystkich zawodników. Chcesz mieć pewność gry wyślij potwierdzenie przelewu. Ranking nie ma wpływu na udział w turnieju. Jeśli zawodnik nie pojawi się na turnieju wpisowe nie zostanie zwrócone a zawodnik zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu. 
3. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko. Piłką turniejową jest Dunlop (dwie żółte kropki) którą zapewnia organizator. 
4. Jeśli zawodnik odmawia rozegrania meczu w wyznaczonej godzinie i według harmonogramu, w takim przypadku oddaje mecz walkowerem. Osoba przegrywająca mecz, sędziuje kolejny na danym korcie. Pierwsze mecze sędziują osoby wyznaczone przez sędziego głównego( informacja jest podana przed rozpoczęciem turnieju). Zawodnicy, którzy zmienią zasady gry lub rozegrają mecz bez zgody sędziego głównego zostaną zdyskwalifikowani( walkower).  
5. Podczas turnieju robione są zdjęcia oraz filmy video, jeśli nie życzysz sobie tego zgłoś to przed turniejem organizatorowi. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator i sędzia główny zawsze ma prawo do zmiany regulaminu.