WIELKIE GRANIE O TYSIAKA W KOPALNI FORMY - OPEN

 Polski Związek Squasha, kategoria B (B5)