Zasady rozgrywania turnieju:

Turniej jest jednodniowy, rozgrywany na 2 kortach.  

Mecze rozgrywamy systemem pucharowym (drabinka)  w przypadku dużej liczby uczestników w grupach. Mimo to każdy zagra minimum 3 mecze, gramy o każde miejsce.

Piłką turniejową jest Dunlop (dwie żółte kropki), którą zapewnia organizator. 

Przegrywający dany mecz sędziuje kolejny, odbywający się na tym samym korcie. Gramy systemem do 2 wygranych setów, do 11 pkt., na przewagi

Wpisowe minimum 30zł .

 

Zapisy na turniej przyjmowane są poprzez:

aplikację / stronę Best of Five

telefonicznie 725 311 311

w recepcji klubu

 

Zapisy trwają do 22.11.2019 r. Losowanie odbędzie się 23.11.2019 r. o godz. 9:00 

Wpisowe wynosi minimum 30 PLN, gotówkowo, do puszki charytatywnej ustawionej tego dnia w Fun&Sport. Dochód z turnieju zostanie w całości przekazany na leczenie Róży Dąbrowskiej.

 

Dla każdego uczestnika : woda oraz poczęstunek. ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Regulamin:

1. Organizatorem turnieju jest Fun & Sport Dębica. Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu , a także regulaminu PFS dostępnego na stronie https://polskisquash.pl/regulaminy-i-przepisy/przepisy-gry/przepisy-gry-singlowej-w-squasha/

2. Zawodnik jest dopuszczony do rozgrywek dopiero po uiszczeniu opłaty wpłaty wpisowej podanej powyżej. Wpisowe zawodnik musi wpłacić przed datą i godziną turnieju (potwierdzenie przelewu), po tym terminie nie ma gwarancji udziału. Odwołania zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na minimum 48 h przed turniejem, po tym terminie wpisowe nie jest zwracane. Zapisanie się nie gwarantuje startu w turnieju, opłacisz wpisowe masz potwierdzony udział, dotyczy wszystkich zawodników. Chcesz mieć pewność gry wyślij potwierdzenie przelewu. Ranking nie ma wpływu na udział w turnieju. Jeśli zawodnik nie pojawi się na turnieju wpisowe nie zostanie zwrócone a zawodnik zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu. 

3. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko. Piłką turniejową jest Dunlop (dwie żółte kropki) którą zapewnia organizator. 

4. Jeśli zawodnik odmawia rozegrania meczu w wyznaczonej godzinie i według harmonogramu, w takim przypadku oddaje mecz walkowerem. Osoba przegrywająca mecz, sędziuje kolejny na danym korcie. Pierwsze mecze sędziują osoby wyznaczone przez sędziego głównego( informacja jest podana przed rozpoczęciem turnieju). Zawodnicy, którzy zmienią zasady gry lub rozegrają mecz bez zgody sędziego głównego zostaną zdyskwalifikowani( walkower).  

5. Podczas turnieju robione są zdjęcia oraz filmy video, jeśli nie życzysz sobie tego zgłoś to przed turniejem organizatorowi. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator i sędzia główny zawsze ma prawo do zmiany regulaminu.