Listopadowy C 300+ w Aquaparku

Harmonogram turnieju