COVID-19

Zawody zostaną rozegrane uwzględniając zasady reżimu sanitarnego.

  1. W pierwszej kolejności rozegrane zostaną grupy AMATOR. Na tą część organizator przewiduje około 2 - 2,5 godziny. Zawody kategorii OPEN rozpoczną się około godziny 16.00 i potrwają około 3 - 4 godzin. Prosimy zawodników o przebywanie w hali tylko w czasie rozgrywania swojej konkurencji. Godziny meczów podane będą dzień przed rozegraniem zawodów.
  2. Zawody rozegrane zostaną bez udziału publiczności.
  3. W hali udostępnione będą dwie sztnie - damska i męska. Po przebraniu się prosimy wraz ze swoimi rzeczami zająć miejsca na trybunach w bezpiecznych odstępach.
  4. Maseczki ściągamy tylko na płycie hali. Zachowujemy dystans społeczny. W hali dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.
  5. Na halę wchodzimy wejściem bocznym (wejście będzie kontrolowane).
  6. Rozdanie nagród odbędzie się po każdej konkurencji. Zawodnicy dekorowani muszą być w maseczkach. Unikać należy wszelkich uścisków.
  7. Aby uczestniczyć w zawodach należy wypełnić oświadczenie COVID-19 o treści poniżej (druki bedą dostępne na miescu podczas rejestracji zwodników).

 

 

Oświadczenie uczestnika wydarzenia 
w związku ze stanem epidemii COVID-19

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia SARS-CoV-2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez sportowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce:
Ja, niżej podpisana/y
 _______________________________________________________________________

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 
1)  Nie jestemzakażony/awirusem SARS-COV-2;
2)  Nie przebywamna kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
Wprzypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w Mikołajkowym Turnieju Badmintona wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe  miejscowo  służby  sanitarne  i  epidemiologiczne,  a także  organizatora zawodów oraz podjąć    niezbędne    kroki    wg    wskazań    GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.
  Zobowiązuję się  do  przestrzegania Regulaminu  reżimu  sanitarnego  podczas Mikołajkowego Turnieju Badmintona w Dusznikach-Zdroju.

Wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  oświadczeniu  w  zbiorze  danych osobowych MKS ZEM Pogoń Duszniki-Zdrój w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania,  przeciwdziałania,  zwalczania SARS –CoV –2  (COVID-19). 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.


................................................................................
data i czytelny podpis