REGULAMIN TECHNICZNY 

  1. System rozgrywek 

1) Mistrzostwa zostaną rozegrane w ramach dwóch edycji zawodów. 

  1. Warunki uczestnictwa 

1) W Mistrzostwach mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną  przynależność klubową; studenci, słuchacze dziennych studiów doktoranckich,  pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych, absolwenci – do końca ostatniego roku akademickiego wpisanego do indeksu. 

2) Uczestnicy muszą spełniać następujące warunki: 

  1. a) posiadać aktualną legitymację członkowską AZS, 
  2. b) posiadać aktualną legitymację studencką lub pracowniczą uczelni. 

3) Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji 5 zawodników oraz 5 zawodniczek w  każdej edycji Mistrzostw. 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów 

1) Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PFS oraz zasadami ogólnie przyjętymi na zawodach. 

2) Turnieje rozegrane zostaną systemem pucharowym, każdy mecz do 3 wygranych  setów (każdy set do 11-tu punktów; przy remisie 10-10 gra toczy się do osiągnięcia  przez jednego zawodnika dwóch punktów przewagi). W drabince „do tyłu” zawodnicy  grać będą do dwóch wygranych setów. 

3) Klasyfikacja indywidualna w każdej edycji zostanie przeprowadzona w dwóch  kategoriach: kobiet (turniej kobiet) i mężczyzn (turniej open). 

  1. Punktacja 

1) Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepszych  zawodników oraz 1 zawodniczkę danej uczelni w każdej z dwóch edycji (z tym, że aby  zostać sklasyfikowanym w klasyfikacji drużynowej danej edycji, zespół/uczelnia musi wystawić minimum 2 zawodników/czki, którzy zostaną sklasyfikowani w turnieju). 

2) Za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za drugiego n-1 pkt., trzeciego n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w najliczniejszej kategorii. 

3) Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów.

4) W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej o kolejności w klasyfikacji decydować będzie większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich itd.  poszczególnych zawodników/zawodniczek danej uczelni. 

  1. Uwagi końcowe 

1) Wszystkie sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzygać będzie Sędzia Główny  Zawodów w porozumieniu z Organizatorem. 

2) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska.