31.07.2021 - ZAPRASZAMY NA TURNIEJ SQUASHA

W SKAWINIE

PZSq B+ \ MRS B+


Ważne informacje w skrócie:

  • termin rozegrania OPEN- 31.07.2021 (sobota) godz. 9:00
  • termin rozegrania DAMSKI- 31.07.2021 (sobota) godz. 10:00
  • Ranga PZSq - B+
  • Ranga MRS - B+
  • zgłoszenia przyjmujemy do 2 dni przed turniejem 
  • wpisowe OPEN: 80zł
  • wpisowe DAMSKI: 80zł
  • wpisowe OPEN+DAMSKI: 120zł

Harmonogram OPEN + DAMSKI:

 • Zgłoszenia - zamkniecie listy o godzinie 12:00 na 2 dni przed turniejem (czwartek)
 • Losowanie drabinki odbędzie się około 18 na 2 dni przed turniejem (czwartek)
 • Harmonogram* rozgrywek pojawi się do godz. 22 na 2 dni przed turniejem (czwartek)
 • Start OPEN** 31.07.2021 - (09:00)  sobota
 • Start DAMSKI** 31.07.2021 - (10:00)  sobota

** w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może podjąć decyzję o zmianie godz. rozpoczęcia

* czas pomiędzy zamknięciem listy zgłoszeń a losowaniem jest przeznaczony dla organizatora na weryfikację nadesłanych zgłoszeń i potwierdzeń wpłaty oraz aktualizację listy startowej.


Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia* przyjmujemy do 12:00 na 2 dni przed turniejem przez FORMULARZ (wybierz kategorię)
 • Lub sms/mail do organizatora
  • imię i nazwisko
  • nr telefonu
  • kategorie turnieju
  • adres mailowy (jeżeli inny niż nadawcy)

WAŻNE: W chwili zamknięcia listy startowej należy mieć wyrobioną licencię PZSq (nadany numer), brak licencji skutkuje usunięciem z listy startowej w momencie jej zamknięcia. Licencję można wyrobić wg instrukcji

*Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia, akceptuje regulamin PZSq i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rozgrywek turniejowych i w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępniania tych zdjęć oraz nagrań w internecie.


Pakiet startowy:

W pakiecie startowym oferujemy:

 • Udział w turnieju
 • Klasyfikacja wyników w rankingu regionalmym (MRS) oraz PZSq
 • możliwość skorzystania z sauny
 • ciepły posiłek
 • poczęstunek (owoce i słodycze)

Opłaty:

 • OPEN:          80zł
 • DAMSKI:      80zł
 • udział w 2 kategoriach:  120zł
 • Płatności najlepiej dokonać online przez system bo5
 • Nie akceptujemy kart sportowych
 • Rezygnacja z turnieju po zamknięciu zapisów nie zwalnia z dokonania opłaty ani nie uprawnia do zwrotu wpisowego!

Ogólne informacje:

Liczba kortów dostępnych podczas turnieju: 3

Organizator: Squash Skawina, Tomasz Kowalski (tomas.kowalski6@gmail.com, 600588385)

Sędzia:  Tomasz Kowalski  

Miejsce rozgrywek: Squash Skawina, ul. Piłsudskiego 7, 32-020 Skawina

Oficjalną piłką rozgrywek jest Dunlop PRO