1. INFORMACJE OGÓLNE
11 PUNKT KAT. C+ |  300+ * 
- turniej OPEN *
- turniej DAMSKI (brak ograniczenia dotyczącego rankingu)

300+* - W turnieju mogą brać udział wyłącznie zawodnicy powyżej 300 miejsca w rankingu PZSQ.


2. ZGŁOSZENIA
- Opłatę wpisową należy uiścić w recepcji klubu przed turniejem (w dniu rozgrywek wystarczy)
- W przypadku nie pojawienia się na rozgrywkach zapisany zawodnik również musi uiścić opłatę wpisową

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres:
bartek@11punkt.pl

W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko
- numer tefefonu
- adres email
- nr licencji

Potwierdzimy zwrotnie przyjęcie zgłoszenia.

* Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach, po uzupełnieniu zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również udostępniania tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

3. OPŁATY
- OPEN - 75zł
- DAMSKI - 75 zł
* Opłata zawiera : start w rozgrywkach + ciepły posiłek (zupa + pieczywo) + przekąski

4. HARMONOGRAM :

Czwartek (16.09.2021)
-Godz. 19.00 Zamknięcie listy startowej
-Godz. 21.00 Losowanie
-Godz. 21.30 Publikacja harmonogramu

Piątek (17.09.2021)
-Godz. 19.00 Start 11 PUNKT KAT.C+ | 300+ 


5. SPONSOR : 11PUNKT PRO SHOP