W niedzielę 12.12.2021r zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Mikołajkowym  Juniorskim Turnieju Squasha 🎅🌲🎅 👧🧒🎾🏆
 
Startujemy o godzinie 9.30 (przewidywany czas 3-6 h, zależny od ilości zgłoszonych uczestników)
Turniej odbędzie się w Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie na dwóch kortach.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 10.12.2021 do godz. 12.00 harmonogram podany do godziny 15.00
Zapisy bezpośrednio na stronie turniejowej bo5.pl/sct ; pod nr telefonu 534044574 lub mailowo maria.jarzembowska@centrumtenisa:
Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
 • Imię i Nazwisko
 • Nr licencji PZSQ
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Wybraną kategorię turnieju: OU11, OU13, OU15, OU17, GU11, GU13, GU15, GU17
 • Datę urodzenia
 
 
UCZESTNICY muszą posiadać aktywną licencję PZSQ (Polskiego Związku Squasha)
 
Zgłoszeni zawodnicy będą rozgrywali mecze według wieku w kategoriach GU11, OU11, GU13, OU13, OU15, GU15, GU17, OU17
 
KOSZT UDZIAŁU W TURNIEJU :
Wpisowe 55 zł
dla zawodników SCT Pszczyna  45zł
(dodatkowa kategoria wiekowa + 20 zł )
NAGRODY:
Dla wszystkich uczestników dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki
Dla najlepszych puchary.🏆🏅
 
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne ze zgodą na publikację materiałów medialnych z uczestnikiem.
 

Okulary ochronne

Przypominamy, że zgodnie z RRI: "Każdy zawodnik startujący w turnieju juniorskim jest zobowiązany do noszenia okularów ochronnych podczas każdego pobytu na korcie. Naruszenie tego przepisu musi skutkować takimi samymi karami jak za złe zachowanie."

Wszyscy zawodnicy startujący w turnieju mają bezwzględny obowiązek używania okularów/masek ochronnych podczas rozgrywek. Przypominamy, że rozgrzewka stanowi również integralną część meczu i podczas niej obowiązuje również nakaz używania okularów ochronnych.

 
Aktualne badania sportowe / oświadczenie opiekuna prawnego

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania squasha lub oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika do startu w turnieju.

Piłki

Turnieje rozgrywane będą następującymi piłeczkami firmy KARAKAL

 • kategorie GU11, OU11: piłka z jedną żółtą kropką.
 • pozostałe kategorie wiekowe: piłka z dwiema żółtymi kropkami.

Wstępny harmonogram turnieju

 Turniej zaplanowany jest jako jednodniowe wydarzenie , jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń w danej kategorii wiekowej (powyżej 24 uczestników) turniej może zostać rozegrany w dwa dni zgodnie z RRI PZSQ.)

Niedziela

 • kategoria OU11 
 • kategoria GU11 
 • kategoria GU13
 • kategoria OU13 
 • kategoria OU15 
 • kategoria GU15
 • kategoria GU17
 • kategoria OU17

Jest to harmonogram wstępny a organizator zastrzega sobie możliwość jego zmiany.