INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  1. Organizatorem Akademich Mistrzostw Śląska jest Akademicki Związek Sportowy Katowice.
  2. Kontakt z kordynatorem imprezy (Adam Suchański) jest możliwy pod numerem telefonu +48 605 216 376
  3. Zapisy na Akademickie Mistrzostwa Śląska odbywają się za pośrednictwem dedykowanej strony, dostępnej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUjQnYhRHQQwVBsjD8-rDAO083GqSPobYzu52-RhSBry18Tg/viewform
  4. Zapisy odbywają się do dnia 29 kwietnia 2022 r., do godz. 23:59
  5. Akademickie Mistrzostwa Śląska odbywają się w dniu 8 maja 2022 r., od godziny 12:00. Biuro zawodów jest czynne od godziny 11:00
  6. Warunkiem uczestnictwa jest ważna legitymacja AZS oraz posiadanie statusu studenta, doktoranta lub pracownika akademickiego

 

REGULAMIN TECHNICZNY


I.
System rozgrywek
1)
Mistrzostwa zostaną rozegrane w ramach 2 edycji zawodów.


II.
Warunki uczestnictwa
1)
Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji 5 zawodników oraz 5 zawodniczek w każdej
edycji Mistrzostw.


III.
Sposób przeprowadzenia zawodów
1)
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku
S
quasha.
2)
Turnieje rozegrane zostaną systemem pucharowym, każdy mecz do 3 wygranych setów
(każdy set do 11
-tu punktów; przy remisie 10-10 gra toczy się do osiągnięcia przez jednego
zaw
odnika dwóch punktów przewagi).
3)
W drabince „do tyłu” mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.


IV.
Punktacja
1)
Klasyfikacja indywidualna w każdej edycji zostanie sporządzona w dwóch kategoriach:
kobiet i mężczyzn
.
2)
Za I miejsce w klasyfikacji indywidualnej zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1
pkt., za III miejsce n
-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w
najliczniejszej kategorii.

3)
Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepszych zawodników
oraz 1 zawodniczkę danej uczelni w
każdej edycji.
4)
Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów w obu edycjach.
5)
W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji drużynowej o kolejności decyduje
większa liczb
a pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. poszczególnych
zawodników/czek danej uczelni w obu edycjach.


V.
Uwagi końcowe
1)
Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska.