1. INFORMACJE OGÓLNE:
- oficjalne baraże do Drużynowych Mistrzostw Polski 2022 r.

14.05.2022 r.

2. ZGŁOSZENIA:
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w środę 11.05.2022 r. o godz. 12.00.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo, w tytule: ”BARAŻE DMP 2022″ do Bartka Handschuha, na adres: bartek@11punkt.pl 

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- Nazwa drużyny oraz informacja z której dywizji się zakwalyfikowała. 

- Imię i nazwisko kapitana

- Numer kontaktowy GSM do kapitana drużyny

- Numer licencji drużyny

- potwierdzenie wpłaty 50 zł na konto klubu. Kwota ta pokryje koszty pierwszego meczu. 

Potwierdzimy zwrotnie przyjęcie zgłoszenia.

3. OPŁATY:

Koszt rozegrania meczu wynosi 100 zł (po 50 zł na drużyne) 

Dane do przelewu:
nazwa odbiorcy: MTJ T. preibisz & J.M. Szałkowscy sp. j.
numer konta: 78 1090 1463 0000 0000 4612 1157
tytuł przelewu: opłata za kort "nazwa drużyny" baraże 2022

4. HARMONOGRAM BARAŻY

Środa (11.05.22)
- 12:00 - Zamknięcie listy zgłoszeń oraz weryfikacja wpłat

Sobota (14.05.22)

- 9:00 - losowanie i pubilkacja harmonogramu
- 11:00 - Start baraży.