Bydgoski Badminton Amatorski - Debel - Styczeń 2023 - OPEN