VIII Turnieju Squasha Fun&Sport – Gramy razem dla Zoi

Regulamin

Organizatorem turnieju jest Fun&Sport – Centrum Aktywnego Wypoczynku w Dębicy.

Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu Fun&Sport.

Wszelkie informacje dotyczące turnieju są dostępne na stronie internetowej fun-sport.eu oraz profilu Fun&Sport na Facebooku.

Turniej rozpocznie się w dniu 28 stycznia 2022 r. O godzinie 09:00, na kortach Fun&Sport, ul Ratuszowa 9 w Dębicy.

Maksymalna liczba zawodników w turnieju to 16 osób. Minimalna ilość zawodników 12. 

Pierwszeństwo udziału w turnieju mają mieszkańcy powiatu dębickiego oraz zawodnicy Dębickiej Ligi Squasha z grupy 3 i 4. Turniej skierowany jest dla amatorów, nie biorących udziału w turniejach PZSQ i nie będąych w rankingu PZSQ. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 stycznia 2022 do godz. 18:00 w recepcji Fun&Sport , telefonicznie (725 311 311 ) lub przez aplikacją Best of 5.

Opłata wpisowa wynosi 50 zł.

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu turnieju 28 stycznia 2022 r. o godz. 9:15.

Zawodnik jest dopuszczony do rozgrywek po uiszczeniu opłaty.

Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko. Zaleca się również rozgrzewkę przed rozpoczęciem rozgrywek.

Mecze rozgrywane są do 3 wygranych setów (best of 5), w przypadku gier o miejsca wyższe, mecze „niżej” rozgrywane są do 2 wygranych setów (best of 3). Gramy o każde miejsce.

Jeśli zawodnik odmawia rozegrania meczu, w takim przypadku oddaje mecz walkowerem.

Jeśli zawodnik nie pojawi się na turnieju mimo wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału lub po zamknięciu listy startowej wycofa się z turnieju, jest w takim przypadku zobowiązany do uiszczenia opłaty turniejowej.

Sędzią danego meczu, będzie wytypowany wśród zawodników gracz, którego decyzję są ostateczne.

Organizator zapewnia kawę, herbatę i przekąski podczas turnieju.

Piłką turniejową jest piłka z jedną żółtą kropką, którą zapewnia organizator.

Drabinka turnieju zostanie umieszczona w zakładce turnieju w aplikacji Best of 5 zaraz po losowaniu w dniu turnieju.

Organizator dla najlepszej trójki zawodników zapewnia nagrody rzeczowe.

Wszelkie sprawy sporne należy zgłaszać do organizatora rozgrywek Fun&Sport – Centrum Aktywnego Wypoczynku w Dębicy.