Turniej z cyklu Masters Squash Tour 2023 

SquashPoint Masters Tour Bydgoszcz 2023

25-26 marca.


MST jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich graczy, dla których coraz większym wyzwaniem jest rywalizacja z młodymi zawodnikami w turniejach PZSQ w kategoriach seniorskich od +35 lat.



Turniej rozgrywany będzie w klubie Squash Point Bydgoszcz przy ul.Portowej 1.

 

Zawodnik może zostać dopuszczony do gry w turnieju jeśli spełnia kryterium płci oraz wieku – w dniu startu turnieju musi mieć ukończony wiek wymagany dla danej kategorii.

Turniej w danej kategorii wiekowej może się odbyć przy zgłoszeniu minimum 4 zawodników/czek. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 4 zawdoników istnieje możliowość łączenia grupy wiekowych.

Sędziują zawodnicy poprzedniego meczu.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
Harmonogram – może ulec zmianie w przypadku dokonania aktualizacji RRM przez Komisję Techniczną

- poniedziałek 20.03 do godz. 23:59 - zakończenie zapisów

- wtorek 21.03 do godz. 23:59 – należy dostarczyć Protokół zamknięcia list startowych (zweryfikowane zgłoszenia i wpłaty)

- środa 22.03 do godz. 12:00 – publikacja list startowych

- środa 22.03 o godzinie 18:00 – losowanie i publikacja drabinek

- piątek 24.03 godz. 12:00 – publikacja ostatecznego harmonogramu rozgrywek



Harmonogram rozgrywek może ulec zmianie w zależności od zapisów!

1 dzień rozgrywania turnieju: 25.03.2023 (Sobota)

Kat. M35+ - 10:00

Kat. M45+ - 10:00

Kat. M55+ - 12:00

Kat. M65+ - 13:00


2 dzień rozgrywania turnieju: 26.03.2023 (Niedziela)

Kat. M40+ - 10:00
Kat. M50+
Kat. M60+

 

 

LOSOWANIE:

• dla liczby zawodników/czek 8 lub większej – system pucharowy,

• dla liczby zawodników/czek 4-7 –  „każdy z każdym”

System rozgrywek pucharowy lub „każdy z każdym”  – może ulec zmianie w przypadku dokonania aktualizacji RRM przez Komisję Techniczną.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie pod adresem Squash.Bydgoszcz@gmail.com do dnia 20.03.2023 do godziny 23:59 (poniedziałek).

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię, nazwisko,
  • nr licencji PZSQ (w razie nie posiadania licencji należy wyrobić ją w Polskim Związku Squasha biuro@polskisquash.pl),
  • miasto,
  • telefon kontaktowy,
  • wybrana kategoria Masters, aktualna pozycja w rankingu,
  • data urodzenia,
  • wybrany pakiet (+ rozmiar koszulki i "NAPIS")

 

WPISOWE:

a)  Pakiet standard czyli udział w turnieju

140 zł (w tym 10zł na rzecz PZSQ),

 

 

2) Pakiet rozszerzony (uczestnictwo w turnieju + ciepły posiłek)

180 zł (w tym 10zł na rzecz PZSQ)

 

3)Pakiet rozszerzony z koszulką(uczestnictwo w turnieju + ciepły posiłek +  koszulka turniejowa z nazwiskiem)

240 zł(w tym 10zł na rzecz PZSQ)

 

+druga kategoria 80 zł.

 

                                                                                                         

Wpisowe należy dokonać na poniżej podane konto do ostatniego dnia zapisów:


Bank Spółdzielczy 44 8179 0009 0041 2148 2000 0010

FIRFEK Rafał Firfas

ul. Skorupki 61

85-156 Bydgoszcz

 

Tytuł: (imię/nazwisko/pakiet) – MASTERS 2023

Osoby płacące przelewem proszone są o wysłanie potwierdzenia na adres: Squash.Bydgoszcz@gmail.com w tytule wpisując: „Nazwisko, Masters”

 

NAGRODY (w każdej kategorii wiekowej)

I miejsce

-puchar + Prezent od Victor Polska

II miejsce

-medal + niespodzianka

III miejsce

-medal + niespodzianka