Sobota 
- kategoria GU11 sobota - 13:00
- kategoria OU13 sobota - 10:00
- kategoria GU15 sobota - 13:00
- kategoria OU17 sobota - 10:00
- kategoria GU19 sobota - 

Niedziela 
- kategoria OU11 niedziela 
- kategoria GU13 niedziela
- kategoria OU15 niedziela - 9:00
- kategoria GU17 niedziela
- kategoria OU19 niedziela
 
 
 
- 6.03. do godz. 20.00  - weryfikacja opłat wpisowych
- 7.03 o godz. 12.00 - wysyłanie list do PZSQ
BRAK WPŁTY BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM Z LISTY ZGŁOSZEŃ !
 
 
W zależności od ilości zgłoszeń jest możliwe rozpoczęcie turnieju w piątek 10.03.2023 od godziny 17.00 ! 
 
 
Zapraszamy wszystkich juniorów do walki o punkty do rankingu PZSQ w turnieju juniorskim kategorii „A”.
Turniej odbędzie się w klubie SquashPoint Bydgoszcz na ul. Portowej 1, w dniach 11-12.03.2023
Turniej planowany jest w kategoriach wiekowych : OU11, OU13, OU15, OU17, OU19 oraz GU11, GU13,GU15, GU17, GU19.
 
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia oraz listy startowe znajdują się na stronie BO5: https://bo5.pl/squashpoint
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są również pod adresem squash.bydgoszcz@gmail.com do dnia 5.03.2023 r. (niedziela) do godz. 23:59.
Prawidłowe zgłoszenie mailowe powinno zawierać:
• Imię, Nazwisko,
• Nr licencji PZSQ (w razie nie posiadania licencji należy zwrócić się wcześniej do Biura Polskiego Związku Squasha mailowo na adres: biuro@polskisquash.pl z prośbą o jej wydanie – jest to bezpłatne),
• Miasto,
• Numer telefonu kontaktowego,
• Kategorię turnieju: OU9, OU11, OU13, OU15, OU17, OU19, GU11, GU13, GU15, GU17, GU19,
• Datę urodzenia,
• Wybór pakietu: standard
• Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata wpisowego za turniej. Brak wpłaty do tego terminu skutkować będzie usunięciem z listy startowej!
 
OPŁATY


Pakiet standard110zł wpisowe jedna kategoria / druga kategoria + 80 zł / obiad na dzień + 30zł

 

Pakiet rozszerzony: 

-Udział w jednej kategorii + ciepły posiłek 140 zł
(dopłata do drugiej kategorii wynosi 80 zł + dodatkowy obiad w drugi dzień turnieju 30 zł)

Pakiet pełny:

-Udział w jednej kategorii +  ciepły posiłek + koszulka turniejowa 220 zł

 
NIE HONORUJEMY KART TYPU MULTISPORT!
 
Opłaty wpisowego należy dokonać na poniżej podane konto: 

Bank Spółdzielczy 44 8179 0009 0041 2148 2000 0010

FIRFEK Rafał Firfas

ul. Skorupki 61

85-156 Bydgoszcz


W tytule przelewu prosimy wpisać: „ SquashPoint Junior Open' " , Imię i Nazwisko zawodnika”.
 
HARMONOGRAM
- 5.03 godz. 23:59 – zamknięcie list startowych
- 6.03. do godz. 20.00  - weryfikacja opłat wpisowych
- 7.03 o godz. 12.00 - wysyłanie list do PZSQ
- 8.03 godz. 14:00 – losowanie (PZSQ)
- 10.03 godz 16:00 - możliwe rozpoczęcie turnieju (w zależności od ilości zgłoszeń )
- 11.03 godz. 10:00 – planowane rozpoczęcie rozgrywek pierwszego dnia turnieju (na prośbę trenerów godzina rozpoczęcia zmieniona z 9:00 na 10:00)
- 12.03 godz. 9:00 – planowane rozpoczęcie rozgrywek drugiego dnia turnieju
 
Wstępny harmonogram turnieju:
Terminy rozpoczęcia rozgrywek w poszczególnych kategoriach mogą się zmienić- szczegółowy harmonogram pojawi się po zamknięciu i weryfikacji listy zgłoszeń do turnieju. Turnieje zaplanowane są jako jednodniowe, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń w danej kategorii wiekowej (powyżej 24 uczestników) turniej zostanie rozegrany w dwa dni zgodnie z RRI PZSQ.
Sobota:
- kategoria OU13
- kategoria GU15 
- kategoria OU17
- kategoria GU19
Niedziela:
- kategoria OU11
- kategoria GU13
- kategoria OU15
- kategoria GU17
- kategoria OU19
Jest to harmonogram wstępny a organizator zastrzega sobie możliwość jego zmiany.
 
WYŻYWIENIE:
Możliwość wykupienie obiadu.
 
NAGRODY:
Trofea, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych 3. zawodników/-czek w każdej kategorii wiekowej.
Dodatkowo w kategoriach OU19 oraz GU19 przewidziano pulę nagród finansowych: 600zł do podziału zgodnie z regulaminem RRI PZSQ.
 
SĘDZIOWANIE:
Poszczególne mecze sędziowane będą przez OBU zawodników rozgrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie
Zawodnicy nie mogą unikać obowiązku sędziowania meczów pod rygorem dyskwalifikacji.
Mniej doświadczonych zawodników prosimy o zgłaszanie potrzeby pomocy w sędziowaniu do biura zawodów.
 
OKULARY OCHRONNE:
Przypominamy, że zgodnie z RRI:
"Każdy zawodnik startujący w turnieju juniorskim jest zobowiązany do noszenia okularów ochronnych podczas każdego pobytu na korcie. Naruszenie tego przepisu musi skutkować takimi samymi karami jak za złe zachowanie."
Wszyscy zawodnicy startujący w turnieju mają bezwzględny obowiązek używania okularów/masek ochronnych podczas rozgrywek.
Przypominamy, że rozgrzewka na korcie stanowi również integralną część meczu i podczas niej obowiązuje również nakaz używania okularów ochronnych.
Zgłoszenie rezygnacji z dalszej gry (kontuzje, wypadki losowe etc.)
W przypadku rezygnacji zawodnika z jednego z meczów w turnieju, wszystkie jego kolejne mecze poddawane są walkowerami. Jeżeli zawodnik rezygnujący z gry powiadomi (poprzez wpis w protokole turnieju) o tym fakcie organizatora turnieju, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu danej drabinki.
 
PIŁKI:
Turnieje rozgrywane będą następującymi piłeczkami:
Kategorie OU9,GU9, GU11, OU11: piłka z jedną żółtą kropką.
Pozostałe kategorie wiekowe: piłka z dwiema żółtymi kropkami.
 
KOMITET ORGANIZACYJNY TURNIEJU:
Dyrektor Turnieju: Bartosz Kapuściński, BartoszKapuscinskii@gmail.com nr tel 509567856