REGULAMIN GP LESZNA - KAT. OPEN 

  1. Cel imprezy:
  1. popularyzacja tenisa jako formy spędzania wolnego czasu,
  2.  integracja przez sport,
  3.  stworzenie możliwości rywalizacji tenisistom.
  1. Organizator:

Leszno Tenis Klub 

III. Najważniejsze informacje:

Miejsce: Korty przy ul. Św. Józefa 5 w Lesznie.

Terminy turnieju :
19.11.2022r./ 17.12.2022 / 21.01.2023 / 25.02.2023 / 18.03.2023 / 22.04.2023 / 20.05.2023

Rozpoczęcie - godz. 13:00

Biuro zawodów ( weryfikacja ) czynne od 12:45 

Wpisowe : 120 zł od osoby

Zapisy telefonicznie/sms na numer 725 725 939 lub wiadomość́ na fb. .

Organizator przewiduje przyznanie pucharów za miejsca I, II, III, przekąski oraz ciepły posiłek. 

VII. Regulamin i przepisy porządkowe:

Zawodnicy uczestniczący w turnieju, biorą w nim udział na własną odpowiedzialność́, organizatorzy nie ubezpieczają̨ uczestników.

O udziale w turnieju decyduje kolejność́ zgłoszeń́. Ilość́ miejsc jest ograniczona.

System rozgrywania turnieju będzie ustalony po zakończeniu zapisów (przewidywana jest drabinka – czas trwania meczu uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn).
Zawodnicy grają do 2 wygranych setów, rozpoczynając go od 2:2 w gemach. W przypadku 1:1 w setach zawodnicy rozgrywają super-tiebreaka.

Obowiązują̨ przepisy PZT. 

Z każdego cyklu zawodnicy otrzymują punkty (za uzyskaną lokatę) do generalnej klasyfikacji:

I miejsce - 30 pkt

II miejsce - 25 pkt

III miejsce - 20 pkt 

IV miejsce - 15 pkt

II miejsce w grupie/ ćwierćfinały - 10 pkt

Pozostali zawodnicy - 5 pkt. Zawodnik musi rozegrać minimum 1 mecz, aby uzyskać jakiekolwiek punkty. 

Osoby niepełnoletnie mogą̨ brać́ udział w turnieju za pisemną zgodą opiekunów prawnych lub pod opieką osoby dorosłej.

Osoby nieprzestrzegające regulaminu turnieju mogą̨ zostać́ zdyskwalifikowane.

Organizatorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie rozgrywek sportowych.

Organizatorzy zastrzegają̨ sobie prawo do decydowania w sprawach spornych nieujętych w niniejszym regulaminie.

Organizatorzy zastrzegają̨ sobie prawo do odwołania turnieju z powodu braku odpowiedniej ilości zgłoszeń.

Zawodnicy dostają 4 piłki na mecz, wymiana piłek następuję po 3 rozegranym meczu na danym korcie.

Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy nie posiadają aktywnej licencji zawodniczej w PZT. Okres karencji zawodniczej minimum 4 lata. 

 

 

Organizatorzy:

Leszno Tenis Klub