AKADEMICKI PUCHAR POLSKI W SQUASHU

 

 1. Termin: 25 listopada 2023 r. (sobota)

 2. Miejsce: klub SQUASHOK (Katowice, ul. Wiązowa 5)

 3. Organizator: Akademicki Związek Sportowy Katowice, ul. Dworcowa 15, 40-012 Katowice, www.azs.katowice.pl, mail katowice@azs.pl, tel. 32 253 89 46 lub 601 868 008.

 4. Kontakt:

           Kwestie organizacyjne – biuro AZS Katowice (katowice@azs.pl),
           Kwestie sportowe – Adam Suchański (adam.suchanski@us.edu.pl).

 1. Warunki uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział maksymalnie 64 uczestników, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń;

 • w Akademickim Pucharze Polski mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające ważną legitymację członkowską ISIC AZS / ITIC AZS /AZS na rok akademicki 2023/2024;

 • prawo startu w Akademickim Pucharze Polski mają pełnoletni studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, etatowi pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych. W przypadku studentów niepełnoletnich jego udział warunkowany jest przedłożeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego;

 • uczestnicy reprezentują jednostkę AZS, która dokonała zgłoszenia do Akademickiego Pucharu Polski, a w przypadku zgłoszeń indywidualnych jednostkę AZS, w której posiadają aktualne członkostwo.

 1. System rozgrywek:

 • system rozgrywek będzie uzależniony od liczby uczestników zgłoszonych do zawodów – losowanie grup / drabinki turniejowej odbędzie się po zakończeniu zgłoszeń;

 • zawody będą rozegrane w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn lub open (w zależności od liczby startujących uczestników);

 • mecze podczas turnieju są rozgrywane w dwóch systemach: do trzech wygranych setów (bo5) w przypadku meczów „do przodu” oraz do dwóch wygranych setów (bo3) w przypadku meczów „do tyłu”;

 • harmonogram turnieju – zostanie opublikowany po terminie zgłoszeń.

 1. Zgłoszenia:

           Zgłoszenia do turnieju następują dwutorowo, poprzez system Bo5 oraz obowiązkowy formularz internetowy AZS.
           Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 listopada, do godz. 15:00.

 1. Płatność:

           Koszt udziału w turnieju to 80 zł za osobę.

           Opłata zawiera: udział w turnieju, ciepły posiłek, napoje, gadżet.

 1. Dane do przelewu:

       Wpłaty będą przyjmowane wyłącznie na konto bankowe AZS Katowice (ING Bank Śląski S.A. 08 1050 1214 1000 0090 7316 5012) do dnia 14.11.2023.

           Tytuł przelewu: APP Squash + Imię i Nazwisko + Klub Uczelniany AZS / uczelnia.

 1. Faktura:

           W przypadku konieczności wystawienia faktury, prosimy o przesłanie danych na adres mailowy katowice@azs.pl.

 

 

REGULAMIN TECHNICZNY

 1. System rozgrywek

  1. System rozgrywek będzie uzależniony od liczby uczestników zgłoszonych do zawodów.

  2. Losowanie grup / drabinki turniejowej odbędzie się po zakończeniu zgłoszeń.

  3. Wszelkie pozaregulaminowe próby zamiany zawodników po losowaniu karane są dyskwalifikacją zawodnika bądź drużyn, próbujących dokonać takiej zamiany.

  4. Rozgrywki będą obsługiwane przez system / aplikację Bo5 (Best of Five) i zostaną rozegrane zgodnie z zasadami gry pojedynczej w squasha Światowej Federacji Squasha (single rules).

 1. Warunki uczestnictwa

  1. W zawodach może wziąć udział maksymalnie 64 uczestników, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

  2. Zgłoszenia do zawodów dokonuje jednostka AZS (klub AZS).

  3. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia indywidualnego. W takim przypadku uczestnicy reprezentują jednostkę AZS, w której posiadają aktualne członkostwo.

  4. Każda jednostka AZS może zgłosić dowolną liczbę uczestników.

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów

  1. Zawody będą rozegrane w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn lub open (w zależności od liczby startujących uczestników).

  2. Turniej rozgrywany jest w ciągu jednego dnia.

  3. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym, co oznacza, iż dwóch zawodników rywalizuje bezpośrednio ze sobą, a wygrany awansuje do kolejnej rundy, aż do finału.

                       W przypadku przegrania meczu zawodnik odbywa pojedynek z innym przegranym zawodnikiem, aż do ustalenia końcowej klasyfikacji.

                       W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, turniej rozegrany zostanie systemem: pierwszy etap – faza grupowa, drugi etap – faza pucharowa.

  1. Mecze podczas turnieju są rozgrywane w dwóch systemach: do trzech wygranych setów (bo5) w przypadku meczów „do przodu” oraz do dwóch wygranych setów (bo3) w przypadku meczów „do tyłu”.

  2. Mecze rozgrywane są piłką z dwiema kropkami.

  3. Mecz sędziuje zawodnik, który na danym korcie przegrał swój poprzedni pojedynek.

                       W przypadku, gdy zawodnik nie czuje się na siłach sędziować samodzielnie, jest zobowiązany to zgłosić organizatorowi – zostanie zapewniona osoba do pomocy w sędziowaniu.

  1. W przypadku zgłoszenia walkowera przez zawodnika, mecz przewidziany w danej rundzie nie odbywa się, a drugi zawodnik z pary automatycznie uzyskuje awans do kolejnej rundy.

 1. Punktacja

  1. Klasyfikacja indywidualna zostanie sporządzona w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn lub open.

  2. Za I miejsce w klasyfikacji indywidualnej zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt., za III miejsce n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w najliczniejszej kategorii.

  3. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepszych zawodników oraz 1 zawodniczkę danej jednostki AZS.

  4. Zwycięzcą zostaje ta jednostka AZS, która zgromadzi największą liczbę punktów.

  5. W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji drużynowej o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. poszczególnych zawodników/czek danej jednostki AZS.

 1. Uwagi końcowe

  1. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Pucharów Polski / Pucharów AZS.

                       Regulamin Ogólny Akademickich Pucharów Polski / Pucharów AZS

                       Regulamin techniczny turnieju

                       Komunikat organizacyjny