REGULAMIN GP LESZNA - KAT. OPEN

I. Cel imprezy: 

  1. popularyzacja tenisa jako formy spędzania wolnego czasu, 
  2. integracja przez sport, 
  3. stworzenie możliwości rywalizacji tenisistom.

    II. Organizator: 

Leszno Tenis Klub 

III. Najważniejsze informacje: 

Miejsce: Korty przy ul. Św. Józefa 5 w Lesznie. 

Termin turnieju : 09.03.2024

Godzina rozpoczęcia: 11:00

Biuro zawodów ( weryfikacja ) 30 min przed rozpoczęciem zawodów 

Wpisowe : 140 zł od osoby (wpłata do dnia poprzedzającego turniej)
Wpisowe : 150 zł od osoby (w dniu turnieju)

NTNS Sp. z o.o
Św. Józefa 5
64-100 Leszno
Numer konta - 68 1140 1993 0000 3958 3900 1001

TYTUŁ PRZELEWU: Imię i nazwisko zawodnika /  Data turnieju

W przypadku rezygnacji z turnieju w dzień poprzedzający -  wpisowe zostaje przesunięte na kolejny turniej. W sytuacji rezygnacji w dniu turnieju wpisowe zostaje w klubie na poczet opłat związanych z organizacją turnieju.  

Zapisy pod numerami 725 725 939 / 600 489 099 lub bezpośrednio w recepcji Klubu
ZAPISY TRWAJĄ DO 08.03.2024 GODZ. 12:00

Organizator przewiduje przyznanie pucharów za miejsca I, II, III, przekąski oraz ciepły posiłek.

IV. Regulamin i przepisy porządkowe: 

Zawodnicy uczestniczący w turnieju, biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ubezpieczają̨ uczestników. 

System rozgrywania turnieju będzie ustalony po zakończeniu zapisów (przewidywana jest drabinka  – czas trwania meczu uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn). Zawodnicy grają do 2 wygranych setów, rozpoczynając go od 2:2 w gemach.
W przypadku 1:1 w setach zawodnicy rozgrywają super-tiebreaka

Obowiązują przepisy PZT. 

Z każdego cyklu zawodnicy otrzymują punkty (za uzyskaną lokatę) do klasyfikacji generalnej:

I miejsce - 30 pkt

II miejsce - 25 pkt

III miejsce - 20 pkt

IV miejsce - 15 pkt 

Ćwierćfinały / II miejsce w grupie - 10 pkt

Pozostali zawodnicy - 5 pkt. Zawodnik musi rozegrać minimum 1 mecz, aby uzyskać jakiekolwiek punkty.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w turnieju za pisemną zgodą opiekunów prawnych lub pod opieką osoby dorosłej.

Osoby nieprzestrzegające regulaminu turnieju mogą zostać zdyskwalifikowane.̨ 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu podczas trwania rozgrywek.̨ 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania w sprawach spornych, nieujętych
w regulaminie. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju z powodu niskiej frekwencji. ̨ 

Zawodnicy dostają 3 piłki na mecz, wymiana piłek następuję po 3 rozegranym meczu na danym korcie. 

Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy nie posiadają aktywnej licencji zawodniczej w PZT. Okres karencji zawodniczej minimum 4 lata. 

 

Organizatorzy:

Leszno Tenis Klub