1. INFORMACJE OGÓLNE
- Turniej zostanie rozegrany w kategorii damskiej. 
- Turniej nie będzie zgłoszony do Polskiego Związku Squasha. Kierujemy go do zawodniczek, które są na początku swojej przygody ze squashem i chcą przy okazji rywalizacji dobrze się bawić :)


2. ZGŁOSZENIA
- Opłatę wpisową należy uiścić w recepcji klubu przed turniejem (w dniu rozgrywek wystarczy)
- W przypadku nie pojawienia się na rozgrywkach zapisany zawodnik również musi uiścić opłatę wpisową

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres:
xsdbartek@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko
- numer tefefonu
- adres email


Potwierdzimy zwrotnie przyjęcie zgłoszenia.

* Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach, po uzupełnieniu zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również udostępniania tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

3. OPŁATY
- DAMSKI - 100zł
* Opłata zawiera : start w rozgrywkach + owoce i ciastka

4. HARMONOGRAM :

Czwartek (04.04.2024)
-Godz. 18.00 Zamknięcie listy startowej
-Godz. 21.00 Losowanie
-Godz. 21.30 Publikacja harmonogramu

Piątek(05.04.2024)
-Godz. 19.00 - Start turnieju open 


5. NAGRODY :
1 MIEJSCE - 
Medal + nagrody rzeczowe
2 MIEJSCE - 
Medal + nagrody rzeczowe
3 MIEJSCE - 
Medal + nagrody rzeczowe