1. INFORMACJE OGÓLNE 

Turniej klubowy , zgłoszony do kalendarza PZSQ.
Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach: 
- turniej OPEN
- turniej DAMSKI

2. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: d.filipowski@11punkt.pl lub przez stronę www.bo5.pl/11punkt 

W zgłoszeniu należy podać: 
- imię i nazwisko 
- numer tefefonu 
- adres email

Potwierdzimy zwrotnie przyjęcie zgłoszenia.

W przypadku wycofania się z turnieju po losowaniu zawodniczka lub zawodnik są zobowiązania do uiszczenia pełnej opłaty za turniej.

3. OPŁATY 
- turniej OPEN - 120zł
- turniej DAMSKI - 120zł

4. HARMONOGRAM TURNIEJU:

Czwartek (21.03.2024)
-Godz. 12.00 Zamknięcie list startowych turniejów 
-Godz. 16.00 Losowanie turniejów
-Godz. 18.00 Harmonogram pierwszych meczów

Sobota (23.03.2023)
-Godz. 14.00 - Start turnieju damskiego
-Godz. 15.00 - Start turnieju open
-Godz. 21.00 - Impreza urodzinowa Maślany #30!

5. PULA NAGRÓD 3600 zł w gotówce + nagrody rzeczowe

TURNIEJ OPEN KAT. B+ 
I MIEJSCE - 1000 zł + puchar + nagrody rzeczowe 
II MIEJSCE - 500 zł + puchar + nagrody rzeczowe
III MIEJSCE - 300 zł + puchar + nagrody rzeczowe 

TURNIEJ DAMSKI KAT. B+ 
I MIEJSCE - 1000 zł + puchar + nagrody rzeczowe 
II MIEJSCE - 500 zł + puchar + nagrody rzeczowe
III MIEJSCE - 300 zł + puchar + nagrody rzeczowe