Akademickie Mistrzostwa Śląska – II edycja

Komunikat organizacyjny
Organizator - Akademicki Związek Sportowy Katowice
Telefon, mail - 32 253 89 46 / 601 868 008, katowice@azs.pl
Strona internetowa - www.azs.katowice.pl
Osoba odpowiedzialna - Adam Suchański, tel. 605 216 376, mail: adam.suchanski@us.edu.pl
Data Mistrzostw: 18.05.2024 r.
Miejsce Mistrzostw: Klub SQUASHOK, Katowice, ul. Wiązowa 5

Harmonogram
10:00 – biuro zawodów, weryfikacja,
11:00 – rozpoczęcie zawodów.
Zgłoszenia
Wyłącznie poprzez formularz elektroniczny –
https://www.azs.katowice.pl/zgloszenia/.
Termin zgłoszeń
16.05.2024 r.
Inne W dniu zawodów dopuszczalne są wyłącznie wykreślenia i podmiany uczestników – max. 2 podmiany w ramach jednej uczelni (łącznie kobiet i mężczyzn).