Zapraszamy do drugiego już turnieju juniorskiego w naszym klubie.

Data: Piątek 21.06.2024
Start: 18:00

1. Informacje o turnieju.
Turniej pod patronatem Polskiego Związku Squasha (PZSQ). Turniej zgłoszony do kalendarza PZSQ jako turniej kategorii B+, Juniorski.
Aby wziąć w nim udział, należy mieć wyrobioną licencję zawodniczą.
Wyrobienie licencji jest bardzo proste, wystaczy wypełnić formularz ze strony: https://polskisquash.pl/rozgrywki/licencje/
I wysłać na adres email: biuro@polskisquash.pl
Organizatorem turnieju jest klub SquashOK 2.0.

2. Kategorie.
Pod patronatem PZSQ rozgrywane są turnieje w następujących kategoriach juniorskich:
OU11, OU13, OU15, OU17, OU19, GU11, GU13, GU15, GU17, GU19, gdzie "O" oznacza OPEN (kategoria dostępna zarówno dla chłopców jak i dziewcząt), "G" oznacza GIRLS (kategoria dostępna tylko dla dziewcząt).
W celu popularyzacji squasha wśród najmłodszych planujemy rozegrać kategorię OU9* (dla chłopców i dziewcząt łącznie).
Jako, że turniej jest głównie kierowany do naszych juniorów, a nie mamy starszych dzieci, to gramy kategorie maksymalnie do U15, chyba, że będzie zainteresowanie wyższymi kategoriami.


*dla kategorii OU9 nie będzie prowadzony Ranking PZSQ.

3. Minimalna ilość dzieci w kategoriach wiekowych.
Minimalna liczba uczestników dla kategorii juniorskiej – 4. 
Gdy nie uda się zebrać 4 w konkretnej kategorii należy połączyć grupy wiekowe.
Łączenie grup wiekowych odbywa się w sposób następujący:
a. W sytuacji braku minimalnej liczby juniorów w danej grupie wiekowej (odpowiednio open lub dziewczęcej) przenosi się ich do kategorii wiekowej wyższej o jeden stopień wiekowy.
b. W razie dalszego braku minimalnej liczby Zawodników powtarza się poprzedni punkt aż do uzyskania wymaganej minimalnej liczby Zawodników.
c. W razie niespełnienia wymogu minimalnej liczby Zawodników (open i odpowiednio dziewcząt) turniej juniorski nie ma prawa się odbyć.
d. W sytuacji braku minimalnej liczby juniorów w starszej grupie wiekowej nie można do niej dołączać grupy młodszej, która spełnia warunek minimalnej liczby Zawodników.
e. W sytuacji braku minimalnej liczby juniorek w danej kategorii wiekowej, można za ich zgodą dopisać je do odpowiedniej wiekowo kategorii OPEN.

4. Rozgrywanie spotkań.
W zależności od ilości juniorów w poszczególnych kategoriach, rozgrywki będą prowadzone w grupach lub systemem pucharowym.
Decyzja czy gramy BO3 czy BO5 będzie podjęta przed turniejem.
Przegrany sędziuje kolejny mecz na danym korcie.

5. Zapisy.
a) Można się zapisać poprzez stronę turniejową na BO5 albo przez aplikację BO5 na telefon,
b) lub zgłaszając taką chęć u Mateusza: 512 080 534
 
6. Opłata i wpisowe.
Koszt udziału w turnieju to 50 zł, płatne w dniu turnieju gotówką.

Kwota zawiera:
- start w turnieju (opłata kortów),
- opłatę PZSQ,
- przekąski,
- napój
 
Wpisowego nie można rozliczać kartami multisport!

7. Nagrody
Nagrodami w turnieju będą medale i dyplomy dla najlepszych.

8. Harmonogram.
Zapisy do czwartku 20.06.2024 do godziny 20:00 *
Losowanie tego samego dnia, po zamknięciu zapisów.
Publikacja drabinek zaraz po losowaniu.

*weryfikacja drabinek dzień wcześniej, w przypadku braku chętnych, likwidacja poszczególnych kategorii lub łączenie

7. Kontakt do organizatorów:
Mateusz - 512080534