Sushi Garden - Rocket Roll Cup - OPEN

Polski Związek Squasha, turniej kategorii B+ (B3)