Zasady turnieju:

Turniej Open - piątek 01.04 od 18.00

W przypadku przegrania meczu, zapewniamy dalsze gry w turnieju „do tyłu”.
System rozgrywek Turnieju Open, będzie opublikowany po zamknięciu
list startowych i zależny od ilości zawodników.

Każdy set liczony jest wg systemu PAR11, czyli do 11-tu pkt, przy 10-10 gra się do 2 pkt przewagi.

Uwaga! – przegrani zawodnicy sędziują kolejne mecze na danym korcie.


Turnieje zgłoszone do kalendarza Polskiej Federacji Squasha, jako turniej kategorii B .
Aby grać potrzebna jest licencja PFS, którą można bezpłatnie wyrobić na stronie www.pfs.com.pl.


WPISOWE

Wpisowe do turnieju open wynosi 60zł/os + 10zł opłaty na rzecz PFS.
Członkowie PFS mają prawo do zniżki 10zł od wpisowego.

Wpisowe należy wpłacić przed losowaniem lub przed samym turniejem.
Wpłaty można dokonać osobiście w recepcji Squash Park Wieliczka, lub na konto firmy: 
Squash Park Wieliczka S.C. Joanna Kuryj-Czyżowska i Marcin Czyżowski  ING 07 1050 1445 1000 0091 3992 5508
Osoby wpłacające pieniądze na konto proszone są o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adresrecepcja@squashparkwieliczka.pl w temacie wpisując "Wpisowe" 


Wszyscy zawodnicy otrzymają w ramach pakietu startowego uczestnictwo 
w turnieju napój i poczęstunek 
od organizatora.


TERMIN ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia na turniej Open przyjmowane są do środy  30.03.16 do godz. 12.00 na adres: 

Zgłoszenia w formacie:
-imię
-nazwisko
-miasto
-nr telefonu oraz e-mail kontaktowy
-nr licencji PFS

W przypadku wycofania się z turnieju po losowaniu należy uiścić pełną opłatę za wpisowe!


LOSOWANIE
Losowanie gier turnieju open odbędzie się w środę (30.03.16)
po zamknięciu listy startowej.


INFO

Wszelkie informacje odnośnie turnieju dostępne u organizatora – 530-274-199