Regulamin Ligi Squasha Termy Cieplickie

Podstawowe założenia

 1. Liga Squasha rozgrywana jest w formacie Open tj. każda osoba może zapisać się do tych rozgrywek
 2. Liga Squasha to 10 miesięczny cykl gry zwany Sezonem. Każdy Sezon to rozgrywki w miesiącach Wrzesień – Czerwiec. Każdy miesiąc w Sezonie odpowiada jednej Kolejce.
 3. W pozostałe dwa miesiące w roku tj. lipiec i sierpień odbywać się będzie Liga Wakacyjna.
 4. Po każdej Kolejce będzie tworzony ranking, na podstawie dotychczasowych wyników, a na koniec Sezonu, będzie tworzona Klasyfikacja końcowa. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsce w danej Kolejce na podstawie punktacji zawartej w pkt 25.
 5. Na początku każdego Sezonu zawodnicy przydzielani są do grup 5-cio osobowych na podstawie osiągniętych wyników (Klasyfikacja końcowa) w poprzednim sezonie.

Rezerwacje kortu

 1. Rezerwacji kortu można dokonać:
  - przez aplikację GymManager (dostępna na stronie Term Cieplickich),
  - pod numerem tel. 75 75 46 901
  - przez e-mail: bok@termycieplickie.pl.
  - osobiście w Termach cieplickich.
 2. Koszt wynajęcia kortu w Termach Cieplickich to 45zł/h (w godzinach 8:00-15:00) oraz 55zł/h (w godzinach 15:00-21:00). Wypożyczenie rakiety - 10zł.
 3. Wymagane odpowiednie obuwie (sportowe, miękkie z jasną, niebrudzącą podeszwą).

Rozgrywki

 1. Każdy uczestnik Ligi zobowiązany jest do rozegrania wszystkich meczy każdego miesiąca.
 2. W każdej Kolejce zawodnicy rozgrywają ze sobą mecze w trybie każdy z każdym.
 3. W przypadku remisu dwóch zawodników, w którejś z grup, o miejscu decyduje bezpośredni wynik meczu z danego miesiąca. W przypadku nierozegrania meczu między osobami liczy się ilość wygranych meczy, później ilość rozegranych meczy, w następnej kolejności ilość wygranych setów, a na końcu bilans setów.
 4. W przypadku, gdy występuje remis 3 lub więcej osób liczona jest ilość wygranych meczy, później ilość rozegranych meczy, w następnej kolejności ilość wygranych setów, a na końcu bilans setów.
 5. W przypadku miejsc na podium, gdy w klasyfikacji końcowej nastąpi remis, decyduje wynik ostatniego meczu rozegranego przez obydwu zawodników między sobą.
 6. Osoba, która odwoła mecz ligowy w czasie krótszym niż 4 godziny przed jego rozpoczęciem jest zobowiązana do uregulowania należności za cały kort oraz otrzymuje walkowera 0:3.
 7. Nowi zawodnicy rozpoczynają rywalizację od najniższego aktywnego szczebla rozgrywek.
 8. Dwie odmowy rozegrania meczu w miesiącu między poszczególnymi zawodnikami powodują walkowera dla osoby odmawiającej. Odmowy powinny być odpowiednio uzasadnione i udokumentowane tak, aby Organizator mógł w sposób sprawiedliwy i jednoznaczny rozstrzygnąć czy walkower się należy. Każda sprawa będzie rozstrzygana indywidualnie.

Liga Wakacyjna

 1. Liga Wakacyjna rozgrywana jest w miesiącach lipcu i sierpniu w formacie Open.
 2. Tworzona jest jedna grupa zawodników chętnych do rozgrywania zawodów w tym okresie.
 3. Zawodnicy rozgrywają mecze w trybie każdy z każdym.

Awanse

 1. Zawodnicy przydzielani są do odpowiednich Grup Ligowych na podstawie wyników z poprzedniej Kolejki.
 2. W przypadku aktywnych trzech i więcej poziomów rozgrywek:
  21.1 Każda grupa liczy 5 zawodników. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zwiększyć liczbę graczy.
  21.2 Awans otrzymuje dwóch zawodników z największą ilością punktów rozgrywając co najmniej 3 spotkania.
  21.3 Do niższej ligi spada dwóch zawodników z najmniejszą ilością punktów. W pierwszej kolejności do grupy spadkowej zalicza się zawodników, którzy nie rozegrali żadnego meczu.
 3. Zawodnicy, którzy nie rozegrają minimum 3 ligowych spotkań w miesiącu nie będą klasyfikowani i zaliczają się do grupy spadkowej.

Dzika Karta

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania „Dzikiej karty”, która daje awans do wyższej grupy. Dzika Karta może być przyznana dowolnemu zawodnikowi między innymi na podstawie dotychczasowych osiągnięć, w celach szkoleniowych lub w celu zwiększenia poziomu rozgrywek danej grupy. Dziką Kartę może otrzymać zawodnik ubiegający się o pozostanie w swojej grupie rozgrywkowej.

Punktacja

 1. Punktacja za mecz:
 • 3:0 – 5 punktów

 • 3:1 – 4 punkty

 • 3:2 – 3 punkty

 • 2:3 – 2 punkty

 • 1:3 – 1 punkt

 • 0:3 – 0 punktów

 1. Punktacja klasyfikacji końcowej:
Liga/Miejsce 1 Liga 2 Liga 3 Liga 4 Liga 5 Liga 6 Liga
1 500 300 200 140 90 60
2 400 260 180 130 80 50
3 350 240 170 120 75 45
4 320 220 160 110 70 40
5 310 210 150 100 65 35

 

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie do ligi squasha jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 2. Zgłoszenia do ligi można dokonywać pod numerem telefonu 605 056 090, 75 75 46 931, mailem: bok@termycieplickie.pl lub w Termach Cieplickich.
 3. Zawodnicy biorący udział w lidze squasha wyrażają zgodę na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczenie zdjęć i filmów w Internecie przez organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Termy Cieplickie nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.
 2. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.termycieplickie.pl, na profilu na facebooku oraz na tablicach ogłoszeniowych wewnątrz budynku Term Cieplickich.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od 01.09.2023 r.