Turniej Otwarcia Smoczej Jamy z Eye Rackets kat. B - OPEN

Polska Federacja Squasha, turniej kategorii B (B5)